Ülkemizde İngilizce Eğitimi

%%97 Beğeni / 16 kisi oyladi!  

Ülkemizde bir öğrenci, 12 yıllık ilk, orta ve lise eğitimi boyunca yaklaşık bin 296 saat civarında İngilizce dersi görüyor. Bin 296 saatin 720 saatini ilkokul ve ortaokul döneminde, ortalama 576 saatini ise lise eğitiminde almaktadır. İlkokuldaki İngilizce eğitimi 4.sınıftan başlamakla birlikte, 4+4+4 uygulamasının hayata geçirilmesiyle, 2. sınıftan itibaren İngilizce dersleri haftalık ders saati çizelgesine yerleştirildi. Bu kadar saat dersin sonunda belli okullar ve öğrenciler hariç, lise mezunlarının %95’inin çok basit bir İngilizce cümleyi kurup telaffuz etmekte zorlandığı tespit edildi. 

Devlet okullarında haftada ortalama 2 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Ülkemiz okullarından mezun olan öğrencilerimiz aldığı eğitim ile yeterli düzeyde İngilizce konuşamamaktadır.

İngilizceyi B2 düzeyinde bilen nüfus oranı ülkemiz nüfusunun %1 ini bile oluşturmamaktadır. 500 milyar dolar ihracat, 35 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefleyen bir ülkenin İngilizce bilen nüfusunu bugünkünün 10 katına çıkarmadan bu hedeflere ulaşması fizikken mümkün değildir. Kısaca; bu ülkenin yabancı dil öğrenimine inanılmaz ihtiyacı vardır. Biz eğitim uzmanları bürokratik ön yargılarımızı bir köşeye atarak yabancı dil eğitimini hemen ve çok acil geliştirerek desteklememiz lazımdır. 

Artık ülkemizde dershaneler kapanmıştır. 18 milyona yakın öğrencimiz hafta sonları boştur. Bu gençlerimize okullarımızda hafta sonları hem yabancı dil eğitimi verip hem de yeteneksel ve kültürel alanda belli bir program dâhilinde bir düzenleme yapılmalıdır. Haftada 2 saat devlet okullarının İngilizce eğitimine ikame olarak okullar, öğrencilerimizin boş zamanlarını ve hafta sonlarını değerlendirebileceği eğitim merkezleri olabilir. 

Okullar dünyanın her ülkesinde eğitimin özellikle mesleki yeterlilik kısmında ülkelerin en büyük yapı taşlarıdır. Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde yüzlerce binlerce insana meslek edindiren programa ve binaya ihtiyacı vardır. Zaten okullar, elimizde hazır, kurulu, ülkemizin her tarafına yayılmış bir potansiyeldir. Bir küçük yönetmelik ile bu okullar devletimizin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilik kurumları özelliğine de kavuşabilir. Yine yapılacak bir basit düzenleme ile bu okullarda her türlü takviye programlar verilebilir.

Bana göre yabancı dil sorunumuzun başlıca sebepleri;

 • Eğitim Fakülteleri yetkin akademisyenlerle çalışmıyor.
 • Buna bağlı olarak yenilikçi öğretmenler yetişmiyor.
 • Yabancı dili öğretmek yerine yabancı dilin nasıl öğrenileceği öğretilmiyor.
 • Yabancı dilin ehemmiyetine önem verilmiyor.
 • Mesleğini seven öğretmenler yetiştirilmiyor.
 • Halk Eğitim Merkezlerinde 3-5 saat kurs alanlara öğretici sertifikası veriliyor ve bunlar eğitim çarkına müdahil ediliyor.
 • Yabancı dil konuşan ebeveynlerimiz yok.
 • En önemlisi öğretmenler üzerinde çok ciddi bir kontrol ve takip mekanizması yok.

Nesibe Aydın okullarımızda uygulanan;

 • Bir Uzman İnsan Kaynakları ekibiniz olmadıkça,
 • Akademik bir uzman kadronuz olmadıkça,
 • Yayıncılık ayağınız olmadıkça,
 • Ciddiyet ve Disiplin ilkeleri temel alınmadıkça,
 • Öğrencinin dil eğitimi ile birlikte tüm gelişim alanları desteklenmedikçe, dil eğitimi sanat ve sporla desteklenmedikçe,
 • Uluslararası Programlarla dil eğitimi yürütülmedikçe, sınıf mevcutları standartlara uygun hale getirilmedikçe,
 • Öğrenci sürekli denetim ve kontrol altına alınmadıkça, yoğun ve takviye programlardan imtina edildikçe, teknolojik çalışma imkânları ve laboratuarlar hizmete sunulmadıkça, prestijli üniversite ve kurumlarla işbirliği yapılmadıkça,
 • Profesyonel öğretmen kadroları oluşturulmadıkça, velilerle işbirliği yapılmadıkça, ödevler takip edilmedikçe,
 • Danışmanlık Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Birimimiz olmadıkça, yenilikler takip edilmedikçe, bunlarla ilgili zümreler oluşturulmadıkça,
 • Yabancı Kültürler Dil Eğitimine müdahil edilmedikçe,
 • Yabancı Dil düzeyi zayıf olan öğrencilere takviye programlar uygulanmadıkça,
 • Öğrencilere edindikleri kazanım ve performanslarını sergileyecek fırsatlar verilmedikçe,
 • Yabancı Dil Eğitimi daha da içler acısı duruma gelecektir.

Nesibe Aydınlı kalın.

Mehmet Cem AKPINAR

Eğitim Uzmanı

18 Nisan 2019 Perşembe
MEHMET CEM AKPINAR
HALKLA İLİŞKİLER - DİYARBAKIR