+90 850 733 1984       TR

Rehberlik Ortaokulumuzda Öğrenci Takibi

Her eğitim-öğretim yılı öncesinde PDR Birimi ekibi 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik çalışmalarını ardışık ve esnek bir planlama ile yürütür.  

 • Her eğitim - öğretim yılı başında öğrencilerimizin okul işleyişini anlamalarına ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına yönelik uyum çalışmaları Ortaokul Rehberlik Birimi Oryantasyon Yönergesine uygun olarak yönetilir.  
 • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları sistematik ve öğretmen işbirlikli bir çalışma ile takip edilir. Yapılan çalışmalar birim tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen durumlarda ailesine ve öğretmenlerine öneriler eşliğinde geri bildirim verilir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl içerisinde yapılan deneme sınav sonuçları bazında bireysel olarak takip edilir. Bu sınavlar sonucunda akademik desteğe ihtiyacı olduğu belirlene öğrenciler ek çalışmalar ve etütler için öğretmenlerine yönlendirilir. Ek çalışma yapmaları için desteklenir.
 • Okullarımıza özgü her öğrenci için hazırlanan “Başarı Ajandası’’ sistemi ile programlı çalışmayan öğrencilerimizin bireysel yaptığı çalışmalar haftalık kontrol edilir.
 • Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve mesleklerini tanıyarak doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olunur.
 • Ev çalışmaları konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışma programları ile takip edilir.
 • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal istismardan korumaya yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin gözlendiği öğrenciler için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin takibi aile ve uzmanla iş birliği içinde gerçekleştirilir. Tanı alan öğrencilerle bireysel çalışmalar yürütülür.
 • Tüm ortaokul öğrencilerine, ergenlik sürecinde yaşayacakları sosyal, fiziksel ve duygusal değişikliklerle ilgili eğitim semineri verilir.
 • Sömestre ve Yaz Tatillerinde öğrencilerimizin tatillerini verimli geçirebilmeleri ve öğrenme kaybı yaşamamaları adına rehberlik önerilerini ve aktiviteleri içeren yazılar hazırlanır.
 • Davranış problemleri, duygusal gelişim, problem çözme becerisi gibi uzmanlık gerektiren konular PDR öğretmenleri tarafından ele alınır ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır.
 • Envanter Çalışmaları
  • Kimdir Bu?
  • Kime Göre Ben Neyim?
  • Okul Aidiyet Ölçeği
  • Problem Tarama Envanteri
  • Cümle Tamamlama Envanteri
  • Sosyometri
  • Öğrenme Stilleri Envanteri
  • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
  • Sınav Kaygısı Ölçeği
  • Akademik Benlik Değerlendirme Ölçeği
  • Meslek Seçim Anketi   

 

5. SINIF ÇALIŞMALARI:

 • Uygun Reddetme-Hayır Diyebilme Çalışmaları
 • Akran Baskısıyla Baş Etme-Akran Zorbalığı Çalışmaları
 • Etkili İletişim Çalışmaları
 • Kitle İletişim Araçlarını Tanıma Çalışmaları
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma-Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Çalışmaları
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar Konusunda Yapılan Çalışmalar
 • Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme-Empati Çalışmaları
 • Öfke Kontrolü Çalışmaları
 • Okula Aidiyet Çalışmaları
 • Mesleki Rehberlik Çalışmaları
 • Eğitsel Yaşamına Dair Farkındalıklar Kazandırma Çalışmaları
 • Verimli-Planlı Çalışma
 • Öğrenme Stillerine Göre Uygun Çalışma Hedefleri Belirleme
 • Test Çözme- Soru Çözme Tekniklerini Öğrenme

6. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Rehberlik Birimi ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme
 • Zorbalık
 • Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Test Çözme Teknikleri
 • Olumlu Sosyal İlişkiler Kurma
 • Öfke Kontrolü
 • İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Ayrımı Yapma
 • Sorumluluk Becerileri Geliştirme
 • Okula Aidiyet Duygusu Geliştirme
 • Meslek Seçimi ve Önemi
 • Reddedebilirim
 • Beier Cümle Tamamlama
 • Yıl Sonu Değerlendirme ve Tatil Önerileri

 

7. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Başkalarının İyi ve Güçlü Yanlarını Fark Etme
 • Çatışma Çözme Becerilerini Kullanabilme
 • Akran Zorbalığı
 • Uygun ve Doğru Dokunma
 • İletişim Engelleri
 • Özgüven Geliştirme
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Bireysel ve Genel Öz Yeterlilik
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
 • Hayır Diyebilme
 • Yapıcı ve Yıkıcı Eleştiri
 • Akademik Çalışmalar

8.SINIF ÇALIŞMALARI

 • Okul Kültüründe Uyulması Gereken Görgü Kuralları
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı
 • Akran Zorbalığı
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • Benlik Algısı
 • Mesleki Rehberlik (temel meslek tanıtımları, meslekler ve kişisel özellikler, cv oluşturma)

Akademik Çalışmalar (sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yönlendirme ve gerekli önerilerin verilmesi)