+90 850 733 1984                EN

Mesleki Gelişim Birimi - Öğretmen Eğitimi Faaliyetlerimiz

Büyük bir hızla değişen Dünya’da öğrencilerimizin gelişim ve değişim hızına ulaşabilmek, onların öğrenme şekillerine uyum sağlayabilmek, onlara farklı farklı yaşantı ortamları sağlayabilmek, kendi öğrenme stillerini keşfedebilmeleri ve öğrenme stillerine uygun ders tasarımları yapabilmek öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmezlerindendir.  Nesibe Aydın Okulları Mesleki Gelişim Birimi, bütün kurumlarımızda öğretmenlerimizin ve diğer tüm çalışanlarımızın değişen , gelişen Dünyayı yakından takip etmesinde, mesleki gelişimlerine her türlü katkıyı sunarak daha  donanımlı olmalarında rol alan bir birimdir.

Mesleki Gelişim Uzmanlarımız;

  • Eğitim öğretim uygulamalarında Nesibe Aydın Okulları arasında işbirliği ve birlikteliğin geliştirilmesini sağlar.
  • Her hafta tüm branşlarla düzenli toplantılar yaparak, öğretmenlerle birlikte etkili, eğlenceli, yaratıcı, aktif öğrenme yöntemleriyle zenginleştirilmiş ders planları, ders tasarımları yapar ve bir sonraki hafta planın işlerliğini öğretmenlerle birlikte değerlendirir.
  • Öğretmenleri yeni öğrenme öğretme yaklaşımlarından, yöntem ve tekniklerden haberdar eder ve bunlara ders planlarında yer vermelerini sağlar.
  • Öğrencilerin akademik başarılarını ve bir bütün olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi, araştırılması ile ilgili olarak planlamalar yapar.
  • Tüm öğretmenlerin, stajyer öğretmenlerin dersini düzenli olarak izler ve ileriye götüren geri bildirimlerle öğrenme öğretmen sürecini ders öğretmeni ile birlikte değerlendirir, yeni önerilerde bulunur.
  • Öğretmenin yıl içerisinde mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yurt içi, yurt dışı her türlü seminer kongreden haberdar eder. Bunlara hem dinleyici hem de katılımcı olarak katılmaları konusunda destek olur.
  • Dönem başı ve dönem sonu hizmet içi eğitim dönemlerinde öğretmenlerimizin her açıdan gelişimini destekleyecek seminerler planlar, hizmet içi dönemin uyum ve verimlilikle geçmesini sağlar.