NESİBE AYDIN Konya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

2022-2023 YILI İÇİN ADAY VELİLERİMİZE YÖNELİK : SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Kırtasiye, yayın, kitap bedelleri okul ücretine dâhil mi? Nasıl temin edilecek?

Kırtasiye malzemeleri, dış kaynaklar ve yabancı dil kitapları velilerimiz tarafından okul kırtasiyesinden satın alınır. Aydın Yayıncılığa ait ödev fasikülleri, yardımcı ders kaynakları ve soru bankaları okul kırtasiyesinden Kurum Yönetiminin belirlediği indirimle (Örneğin 2020 - 2021 yılında %60 indirim uygulanmıştır.) satın alınır. Ayrıca; öğrencilerimize, sene içinde birçok öğretim/ders modülü, yaprak test, çalışma yaprakları, sınavlar vs. ücretsiz olarak okul idaresi tarafından dağıtılır. 

Bilim Sanat Merkezi ( Bilsem) öğrencilerine yönelik uyguladığınız burs politikanız var mı?

Bilsem öğrencilerini ön görüşme mülakatlarımızda tespit ediyoruz, ancak okullarımıza çok sayıda Bilsem öğrencisi başvuru yaptığı için her birine standart bir burs uygulamasında bulunamıyoruz. Okullarımızın ön görüşme etkinliklerinde, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri ve farklı becerileri tespit edildikten sonra velilerimize bilgilendirme yapılıyor. İlkokul yıllarında maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere burs kurulu kararıyla ihtiyaç bursları verilebiliyor. Bu bursların akademik burs olarak adlandırılmasını 5 Yaş – 4.Sınıf yaş düzeyinde uygun bulmuyoruz. 5.sınıf ve sonrasında yüksek başarılı öğrencilerimiz, okullarımızın açtığı bursluluk sınavlarında, hak ettikleri bursları alabilmektedirler.

İlkokul öğrencilerini (1,2,3 ve 4.Sınıf) bursluluk sınavlarına alıyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin başarının değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirmenin genel esasları başlıklı 20.maddesinin ikinci fırkası ;İlkokul 1,2 ve 3.sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile ilgili öğretim programlarında belirtilen değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. "Karnede ÇOK İYİ, İYİ ve GELİŞTİRİLMELİDİR şeklinde gösterilir."denilmektedir. Bu bağlamda okulumuzda 1., 2., 3., ve 4.sınıflarda bursluluk sınavları yapılmamaktadır.

Tam burslu imkanı varmı? Hangi durumda alınır?
Leyla Demir

5 -12.sınıf olacak öğrencilerimiz Şubat ayı içerisinde yaptığımız Bursluluk Sınavlarımızda sorulacak soruların konuları yayınlanır. Bu dokümanda %100 Tam burs alma şartları puan olarak belirtilmiştir. 

LGS sınavına göre burs nasıl veriliyor? Tekrar okula giriş ve bursluluk sınavına girilmesi gerekiyor mu?

Nesibe Aydın Okulları 4. sınıftan 12. sınıfa kadar “Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı” ile öğrenci alımını gerçekleştirir. Ancak, LGS sonuçları açıklandıktan sonra, yüksek puanlı öğrencilerden okulumuza başvurular olmaktadır. Bu öğrenciler, hem LGS puanına hem de ‘Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı’ sonucuna göre burs komitemiz tarafından değerlendirilir. LGS  sonuçları açıklandığı dönemde, 9.sınıf kayıtlarımız kapanmış olacağından veya çok az kontenjan kalacağından dolayı, aday öğrencilerimizin BURSLULUK SINAVLARIMIZA  mutlaka girmesini öneriyoruz. Sınavlarımızda burs alırsa, kayıt kontenjanını LGS sonucuna kadar saklayabiliyor veya aldığı/alacağı LGS  sonucuna da bakarak revize edebiliyoruz.

Öğrenci alımlarını neye göre yapıyorsunuz?

 • Anaokulu sınıflarına; Yaptığımız öngörüşme ile aday öğrencilerin bilişsel ve temel kavram becerileri değerlendiriliyor; sosyal, dil ve psikomotor gelişimleri gözlemleniyor. Gözlemler sonucunda aday öğrencimizin hazır bulunuşluk seviyelerini tespit ederek, hem aileye danışman-rehberlik hizmeti sunuyor hem de öğrencilerden alınan bilgiler ışığında gelecek senenin eğitim programını planlıyoruz. Ayrıca bu süreçte veli beklentileri ile okulun misyonu/vizyonu arasında uyumsuzluk olmaması konusuna hassasiyet gösteriyoruz.
 • İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflara; Öğrencilerle öngörüşme yapıyoruz. Ön görüşmede yapılan gözlemlere ve öğrencilerin kendi yaş grubundan beklenen bilişsel becerileri gözlemleyerek ailelere danışmanlık veriyoruz. Kontenjan olması durumunda öğrencilerimiz ön görüşmeden sonra kayda davet ediliyor.
 • Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara; "Okul Giriş Sınavı" ile ilan edilen "Kayıt Kabul Barajı’nı aşan öğrencilerin kayıtlarını alıyoruz.
 • Lise 9, 10, 11, ve 12. Sınıflara; "Liselerimize Giriş ve Bursluluk Sınavı" ile ilan edilen "Kayıt Kabul Barajı"nı aşan öğrencilerin kayıtlarını alıyoruz.

Öğrencinin kazandığı burs her yıl devam eder mi?

Okula Giriş Sınavı ile burs hakkı kazanmış öğrenciler her ders yılının sonunda bitirilen sınıfa ait; Nesibe Aydın deneme sınavları ortalamasına göre ilk %15 dilimdeki öğrenciler arasında yer alırlarsa; bursları, aynı oranda bir sonraki yıl içinde devam ettirilmektedir.
Ekte, burs yönetmeliğimizi inceleyebilirsiniz. Burs yönergesi sizin incelediğiniz tarihten sonra güncellenmiş olabilir. Güncel olan son yönetmeliği Okullar Koordinatörümüz Şemsettin Beşer'den ( s.beser@nesibeaydin.k12.tr ) talep edebilirsiniz.

Burs Yönetmeliğini İnceleyin.
 

Oğlum 5.sınıfta %30 burslu okumakta.bu yılın sonunda yeniden bursluluk sınavına girme hakkı var mı? daha yüksek burs kazanma durumunda yüksek burs oranı mı geçerli
sevda fidan

Sevda Hanım,

23 Şubat 2020 tarihinde tüm ortaokullarımız genelinde Bursluluk ve Okula Giriş sınavımız yapılacaktır. Bu sınava kendi öğrencilerimizde girecektir. Bu sınavdan alacağı puan ve sıralamaya göre burs oranının %100'e kadar çekme ihtimali vardır. Ancak şu nu unutmayalım ki sınavımıza binlerce başarılı öğrenci girmektedir. Bu tür genel sınavlarda, sizin sınıf düzeyinizde ve devam ettiğiniz kampüsümüzde en az 1000 kişi bile girse, ilk 100'e giren çocukların her an bir veya yarım netle bile birbirlerini sıralamalarda geçtiklerini bilirsiniz. Çocukları bursluluk konusunda motive edebilirsiniz ancak beklentinizi kendisine hissettirmezseniz sınavlarımızda daha rahat bir performans sergileyecektir. Öğrencimize başarılar dilerim.

Okulunuzda öğrencilerinize ne sıklıkta deneme sınavı uyguluyorsunuz?

 • 4. sınıflarımızda; 1. dönem 2 deneme sınavı, 2. dönem 3 deneme sınavı olmak üzere 5 deneme sınavı,
 • 5, 6 ve 7 sınıflarımıza ayda bir deneme sınavı,
 • 8. Sınıflarımıza her hafta deneme sınavı,
 • 9 ve 10. sınıflarımıza beş haftada bir,
 • 11. sınıflarımıza Ayda bir,
 • 12 sınıflarımıza ise her hafta deneme sınavı uygulanır.

Ayrıca her eğitim öğretim yılının başında tüm sınıf düzeylerinde HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) uygulanmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda da YIL SONU sınavı yapılır. Yapılan tüm sınavlarımız Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli birimlere sınav sonuç raporları sunulmaktadır.

Nakil işlemleri nasıl yapılacaktır?

LİSE 9, 10,11 ve 12.SINIFLAR : Okulumuz baraj sınavlarını aşarak kabul gören öğrenci velimizin, Aralık ve Mayıs ayı dışında öğrencinin eski okuluna nakil dilekçesi vermesi gerekiyor. (Devlet okullarından gelecek olanlar e-devlet üzerinden kendisi nakil başvurusu yapabilir)  Eski okulu sisteme giriş yaptıktan sonra  nakil işlemlerini e-okul sistemi üzerinden biz tamamlayacağız. ( MEB yönetmeliği gereği sadece Aralık ve Mayıs aylarında nakil işlemi yapılmamaktadır.)
ORTAOKUL,İLKOKUL, ANAOKULU: Nakil işlemleri, kesin kayıt işleminden sonra okul müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Velilerimizin geldikleri okula dilekçe vermelerine gerek yoktur.
 

12. sınıflarda YGS-LYS müfredatını gün için nasıl uyguluyorsunuz ders programında öğleden sonra mı uygulanıyor?
ADİL BULUT

12.sınıflarımız, NESİBE AYDIN OKULLARI'nın kendi yönetici ve öğretmenleriyle geliştirdiği, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SİSTEMİ ile haftada 53 saatlik yoğun bir program içerisinde eğitim alırlar. Aslında, Üniversiteye hazırlık programı 9.sınıfta başlar, 10.sınıfta temel konular tamamlanır. 11.sınıfın başından itibaren dönüşümlü olarak TYT konuları tekrar edilirken, zaman ilerledikçe AYTkonuları da işlenir. Düzenli olarak okul TYT ve AYT deneme sınavları yapar ve elde edilen sonuçlar anında değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre Okul ders programlarına ve etütlere yön verilir. Öğrencilerin konu eksiklikleri, güçlü ve zayıf oldukları yönler PDR birimi tarafından çok iyi bilinir ve buna göre öğrencinin alacağı ek etüt veya problem çözme faaliyetleri planlanır.
Tüm lise öğrencilerimiz, "DERSHANESİZ EĞİTİM"in gerektirdiği şekilde tüm ihtiyaçlarını okul ortamında tamamlar.  Eğitimimiz tam gündür. Günün her saatinde yoğun bir ders veya serbest çalışma saati dediğimiz saatler olabilir. Klasik anlamda, sabahtan ders yapma, öğleden sonraları daha rahat bırakıp etüt yapma gibi bir yaklaşımız yoktur.
Daha detaylı bilgi için http://onkayit.nesibeaydin.com.tr adresimizdeki AKADEMİK BİLGİ FORMLARINDA 12.sınıf için  yayınlan formu inceleyebilirsiniz.

Anasınıfında çocuk nasıl takip ediliyor?

Anasınıfı programımızda öğrencilerimizin süreç içindeki yaşantıları eğitim kadromuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Sınıf öğretmenlerimiz başta olmak üzere yöneticilerimiz ve PDR uzmanlarımız tarafından her öğrencinin gelişimi bizzat yakından takip edilir, ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalar şekillendirilir.
Gelişim izleme ve değerlendirmeye dair her ay mutlaka gelişim gözlem takibi, etkinlik ve oyun gözlemleri yapılır ve bu gözlemler tutanaklandırılarak öğrencinin gelişim dosyasında yerini alır. Gelişim gözlem takibi ile amacımız, her ay eğitim programında hedeflenen kazanımlara ulaşmak için öğrencilerin bireysel özelliklerine yönelik her çocuk ile birebir çalışmalar yaparak, öğrencileri bir üst seviyeye çıkartmaktır. Oyun gözlemlerimizin amacı öğrencilerin doğal oyun ortamı içerisindeki davranışlarının gözlemlenerek bilişsel, psiko-motor, dil ve sosyal-duygusal becerileri hakkında bilgi toplayarak takip edilmesi ve değerlendirilmesidir. Etkinlik gözlemleri ile ise öğrencilerin farklı öğrenme alanlarına yönelik ilgi ve tutumlarının kayıt altına alınarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanı sıra yine bir diğer değerlendirme ve öğrenci gelişimi takibi aracımız portfolyo uygulamasıdır. Portfolyo, öğrencinin bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar arasından kendi seçtiği etkinlikleri anne, baba ile paylaşma sürecidir. Bu süreç;

 

 • Öğrencinin yıl boyunca öğrenme sürecinin anne ve babalarla paylaşılması,
 • Öğrencinin kendini ifade etme, yorum yapma ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma yetilerini geliştirmesidir.

 

Öğrencinin kazandığı burs her yıl devam ediyor mu?
Ayhan Aslan

Aday bir öğrencimizin 5.sınıfta kazandığı sınav bursu 8.sınıfa kadar, 9.sınıfta kazandığı sınav bursu ise 12.sınıfa kadar devam etmektedir. Öğrencimizin içinde bulunduğu grubun (aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin)  aynı yıl içinde girdiği tüm sınav sonuçlarına ve e-okul ortalamasına göre ilk %15 lik diliminde kalması gerekmektedir. Okullarımızdan burs alabilen öğrenciler, burs verilirken de bu kritere dikkat edildiğinden dolayı, bir sene sonra bursun kesilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak, öğrenci çalışmayı bırakır, derslerine ve sınavlarına önem vermez ise, burs kurulu sonuçlarına bakarak kendisini uyarabilir veya bir miktar bursunu kesebilir.

Okulunuzun bursluluk sınavına kayıt ve sınav ücreti var mı ?
emine kübra sertkaya

Okulumuzun, aday öğrencilerimize yönelik tüm faaliyet ve etkinlikleri ÜCRETSİZ yapılmaktadır.

Bursluluk sınavı için ön kayıttan sonra yapmam gerekenler nedir açıklar mısınız?
Aslıhan Arduç

Ön kayıt işleminiz yapıldıktan sonra, öğrenci işleri uzmanlarımız sizi telefonla arayarak sınav kaydınızı oluşturacaktır. Bu sırada sizde http://onkayit.nesibeaydin.k12.tr adresinde yayınlanan SINAV KONULARI dokümanını ve AKADEMİK BİLGİ FORMLARINI inceleyebilirsiniz. Okulumuzu ziyaret ederek, yönetici ve öğretmenlerimiz ile görüşebilir, okulumuzun fiziki ve coğrafi konumunu tanıyabilirsiniz.
http://www.aydinyayincilik.com.tr adresinde okullarımızda kullanılan ders ve test dokümanlarına erişebilirsiniz.

Okulunuzda 7.sınıftan 8.sınıfa geçişte kayıt kabul barajı kaçtır?
REHAN ÖZAYDAN

Okul kayıt baraj puanlarımız, okula giriş ve bursluluk sınavlarımız sonuçları açıklandığında belirleniyor. Kayıt barajı belirlenirken, sınava giren öğrenci sayısı ve okulda var olan açık kontenjan sayısı etken olmaktadır. Genelde okullarımız sınava katılan bir sınıf seviyesindeki tüm öğrencilerin %10 ila %15 arasına Asil kayıt hakkı verebiliyor. Sınav sonucu alan Asil kazanmış öğrencilerden kontenjan kadar kayıt alırsak, daha sonra gelen bir Asil öğrenci kayıt hakkı bulamayabiliyor.  Bu yüzden sınavı kazanır kazanmaz kayıt için görüşmeye gelmenizi tavsiye ediyoruz. 

Oğlum 6. sınıf öğrencisi ve teşvikten faydalanıyor. 2017-2018 yılında okulunuza nakil olması halinde teşvikten  faydalanmaya devam edebilecek mi? İyi çalışmalar...
Ertan Erim

Evet, öğrencimiz hak ettiği teşvik ile okulumuza nakil olacaktır. Tesvik desteğiniz 8.sınıf sonuna kadar devam edecek, lise 9.sınıfa geçtiğinde tekrar başvurunuz yapılacaktır.

Çocuğum devlet okulundan geldi ve İngilizce düzeyi ile ilgili emin değilim. Ancak, İngilizce konusunda ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum. İngilizcesini telafi etmesi için neler yapılıyor?

Yıl sonu İngilizce seviye belirme sınavımıza göre seviyesi düşük olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan 1 - 1.5 ay önce ( Ağustos ayı başlarından itibaren) takviye programları uygulanır. Yıl içerisinde öğrencilerimizden sınıfın gerisinde kalanlar olursa, bu öğrenciler etüt çalışmaları ile desteklenirler. Öğrencilerimiz, akademik olarak belirli bir düzey belirlenerek okula alındığı için yabancı dil programlarımıza da uyumları çok hızlı olmaktadır.        

Okulunuzda yabancı dil eğitimi ne düzeydedir? İkinci yabancı dil eğitimi var mı? Varsa hangi diller?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında tüm sınıf seviyelerinde birinci yabancı dil İngilizcedir ve eğitim programımızda önemli bir yer tutmaktadır.
Nesibe Aydın Gölbaşı Kampüsü Okulları, aynı zamanda bir "IB (Uluslararası Bakalorya)" Dünya Okulu ve "Cambridge Okulu" olarak İngilizce derslerinde "Cambridge Okullarının Programı" uygulanmaktadır.

 • Kurum genelinde IB felsefesini benimsediğimiz için, İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin Lise yıllarında IB programlarını tercih edebilecek seviyeye çıkarılması üzerine yapılandırılır.
 • Cambridge okulu ünvanımız sayesinde, Gölbaşı dışındaki diğer kampüslerimizde de İngilizce dersleri "Cambridge Okulu" programları çervesinde şekillendir.
 • Anaokulumuzda;  4 yaş grubunda haftada 8 saat, 5 yaş grubunda haftada 10 saat İngilizce dersi, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilir.
 • İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda; haftada 14 saat, 
 • Ortaokul 5. sınıfta haftada 14 saat, 
 • 6. sınıfta haftada 12 saat, 
 • 7 ve 8. sınıfta haftada 11 saat İngilizce dersi, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.   
 • Ortaokul 8. Sınıfta ve Lisede, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dâhilinde İngilizce eğitimi sürdürülür. Öğrencilerimiz, İngilizce dersinde dilbilgisi, konuşma, okuma, matematik, yaşam becerileri ve pratik çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak alır. Öğrencilerimizin dil pekiştirmeleri için yaz döneminde veli isteğine bağlı olarak yurtdışında dil kurslarında da takviyeler yapılır. 
 • Okulumuzda 2. yabancı dilin öğretimi (Almanca, Fransızca ve İspanyolca) ilkokul 2. sınıftan itibaren yapılır.  Öğrencilerimiz liselerimizden mezun olup, üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi; yurt içinde ve yurtdışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar. Ayrıca; ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler. 

Okulunuzda sanat ve spor faaliyetleri nasıl yürütülür?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrenciler, uzman eğitimciler tarafından yetenekleri doğrultusunda sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilirler.

 • Spor faaliyetleri içinde; İlkokul 1,2 ve 3.sınıflarda Fiziksel Ölçüm Testlerine katılırlar. Fiziksel uygunluk ve yeteneklerine göre İlkokul 4.sınıftan itibaren en az bir spor dalı belirlenir ve bu dalda uzmanlaşmaları, takım çalışmalarına katılmaları ve seçtiği spor alanında LİSANS alması sağlanır
 • Müzik faaliyetleri içinde; Anasınıfı ve İlkokul yıllarında temel müzik eğitimini alan öğrencilerimiz, Ortaokul 5.sınıftan itibaren müzik derslerinde, ritim duygusu ve müzik kulağı ölçme sonuçlarına göre branşlara ayrılırlar. Öğrencilerimizin okulu bitirdiğinde bir müzik aletini çalabilmesi hedeflenir.
 • Görsel Sanatlar faaliyetleri içinde; öğrencilerimiz görsel sanatlar ve resim derslerini, kendilerine ayrılmış görsel atölyelerinde yaparlar. Bir çok sanat alanında iki boyutlu ve üç boyutlu görsel çalışmalara katılırlar. Okullarımızın çeşitli bölgelerinde öğrencilerimizin eserleri sergilenir, öğretmenlerimiz yetenekli öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalara  katılmalarını sağlarlar.

Çocuğum için doğru okulu seçebildim mi? Okula alışabilecek mi? Öğretmenini sevecek mi?

 Doğru okul seçiminde veli beklentileri ve okul hedeflerinin birbiri ile örtüşmesi önemlidir. Bu bağlamda yıl içerisinde öğrenci velisi ile çeşitli bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  Birinci ve ikinci dönem olmak üzere yılda iki kez veli-öğretmen görüşme toplantısı yapılır. Okul olarak öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin okula mutlu gelip gitmelerini sağlamaktır. Bu anlayıştan hareketle, öğrencilerimiz önce öğretmenine, daha sonra arkadaşlarına ve yeni okul ortamına alışmasını sağlamak konusunda rehberlik birimi, okul idaresi ve sınıf öğretmenleri koordineli bir çalışma yürütür. Yeni bir okul ortamı, yeni arkadaş ve öğretmenler, bazı çocukların kaygılanmasına sebep olabilir. Bu kaygıların sebepleri velisi ile görüşülerek tespit edilir ve gerekli destek hizmeti profesyonelce verilir. 

Bilgi formunda görülen “Üniversite Hazırlık” çalışmalarında neler yapılacaktır?

Test tekniğini geliştirmeye yönelik her yıl düzenli olarak deneme sınavları yapılacak, deneme sınavları sonunda konu analizi yapılarak kazanım eksiği bulunanlara tekrar dersleri yapılacaktır. Öğrencilere, yaprak testler, soru bankaları, aylık ödevler dağıtılarak sınav sistemine uygun soru çözmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, serbest çalışma saatleri (SÇS), konu eksiklerini tamamlamaya yönelik ek dersler, soru sorma (P.Ç) saatleri ve bire bir etütler yapılacaktır.

Lisenizde uyguladığınız Üniversite Hazırlık Programı için Cumartesi, Pazar ve hafta içi 17.00’den sonra gelinecek mi? Diğer özel okullar böyle bir uygulamadan bahsediyorlar.

Hayır. Okulumuzda Üniversite Hazırlık eğitimi, MEB müfredatı ile iç içe ders saatleri içerisinde verilmektedir. Bunun için ayrı bir ücret alınmamaktadır. (Diğer özel okullardan Üniversite Hazırlık Programı uygulayanlar, bu uygulamayı ders saatleri dışında ve ücret alarak yapmaktadır.) Okulumuz öğrencileri, hafta içi ve hafta sonu Cumartesi dahil okulumuza tam gün gelirler. Pazar günü okulumuz tatildir. Dolayısı ile bizim uygulamamızda, öğrencilerin bireysel çalışmalarına zaman kalmaktadır.

Okulunuzda etüt sistemi var mı? Ne şekilde uygulanıyor? Yapamadıkları sorularını sorabiliyorlar mı?

Etüt: Tüm sınıf düzeylerimizde yapılan deneme sınavı ve öğretmenlerin ders içi gözlem sonuçlarına göre akademik olarak eksiklikleri tespit edilen öğrencilerimize, hem grup etütleri hem de birebir etütler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz eğitim portalı üzerinden kendileri de etüt talebinde bulunabilmektedir.
Problem Çözme Saatleri (P.Ç): Her branşdan en az iki öğretmenin bulunduğu ve öğrencinin kişisel tekrar çalışmalarını yaparken öğretmenlerine anında ve birebir sorularını sorabildiği saatlerdir. 7. sınıftan itibaren öğrencinin haftalık ders programında PÇ saatleri yer almaktadır.
Serbest Çalışma Saatleri (S.Ç.S.): Öğrencierimiz, haftalık ders programı içinde yer alan bu saatlerde, bir branş öğretmeni eşliğinde sınıflarında serbest çalışırlar.

Okulunuzda ödev uygulaması var mı? Ne sıklıkta?

Anaokullarında:
Öğrencilerimizin gelişim durumlarına ve ihtiyaçlarına göre çeşitli çalışma sayfaları hafta sonu verilerek hem sorumluluk becerileri geliştirilir hem de akademik ve sosyal gelişimleri desteklenir. Ayrıca hafta içinde göster anlat günü, kitap günü ve oyuncak günü gibi uygulamalarımız da haftalık program içine dâhil edilerek öğrencilerimizin rutinleri hatırlamaları sağlanmaktadır. Bu rutinleri gerçekleştirirken benmerkezci dönemde olan çocuklarımıza iletişim becerileri ve paylaşma bilinci kazandırılmakta, özgüven duyguları geliştirilmektedir.

İlkokul, Ortaokul ve Lisede:
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında ödevler her sınıf düzeyinde günlük, haftalık ve aylık periyotlarla verilmektedir. Günlük ödevler haftalık ders programında yer alan ödev saatinde ve okulda yapılmaktadır. Aylık ödevler ise öğrencilerimize kitapçık olarak dağıtılmakta ve Eğitim Portalı üzerinden yayınlanan Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kontrol edilmektedir. Ödev konusunda direnç gösteren öğrenciler, rehberlik birimi tarafından takip edilip, veli ile iletişim kurularak sorunun çözümü gerçekleştirilir.  

Okullarınızda yabancı dil eğitimi hangi düzeyde verilmektedir.

Nesibe Aydın Okulları, 2016 yılından itibaren Uluslararası Cambridge Okulu ve Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi olmuştur.
Yıldızlar Lisesi dahil tüm okullarımızda, olmak üzere "Cambridge Okulları Programı" uygulanmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Cambridge Sınavları okulumuz bünyesinde yapılmakta ve sınavları aşan öğrencilere "Cambridge Sertifikası" verilmektedir.

Öğretmenlerimize istediğimiz zaman ulaşabilir miyiz? Telefonlarını alabilir miyiz?

Velilerimize öğretmenlerimizin cep telefonları verilmemekte, velilerimiz öğretmenlere okul telefonundan ulaşabilmektedirler.  Öğretmenlerimiz gün içinde öğrencilerimiz ile ilgilenmekte olup, cep telefonlarını yanlarında taşımamaktadırlar.  Velimiz idari görevlimize görüşmek istediği öğretmen ismini verir ve öğretmenimiz ilk müsait zamanında velilerimize geri dönüş sağlar.

Yabancı dil konusunda iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Okulunuza yeni başlayacak öğrencileriniz için yabancı dil konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz? Seviyesi farklı olan ve düşük düzeydeki İngilizce için ne düşünüyorsunuz?

Yıl sonu İngilizce seviye belirme sınavımıza göre seviyesi düşük olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan 1 - 1.5 ay önce ( Ağustos ayı başlarından itibaren) takviye programları uygulanır. Yıl içerisinde öğrencilerimizden sınıfın gerisinde kalanlar olursa, bu öğrenciler etüt çalışmaları ile desteklenirler. Öğrencilerimiz, akademik olarak belirli bir düzey belirlenerek okula alındığı için yabancı dil programlarımıza kolayca uyum sağlarlar.          

Kulüp saatleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

 • İlkokul (1, 2, 3 ve 4. Sınıf), Ortaokul (5, 6 ve 7. Sınıf) ve Lise (9, 10 ve 11. Sınıf): Haftada 2 ila 4 saat arasında kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
 • Sınav hazırlık yıllarında olduklarından dolayı , 8.sınıflarımızda haftada 2 saat kulüp çalışması yapılmakta, 12.sınıflarımızda kulüp çalışmaları yapılmamaktadır.
Eğitim-öğretim yılı başında tüm kulüplerimizin ayrıntılı olarak anlatıldığı kulüp kitapçığı Eğitim Portalımızda yayınlanır ve tüm öğrencilerimizin kulüp seçimlerini kendilerinin yapmaları sağlanır. Kulüplerle ilgili eğitim uzmanlarımız kulüp atamalarını, kulüp kontenjanlarına göre yapar. Yıllık veya daha uzun süren ( örneğin tüm ortaokul yılları boyunca süren İzcilik kulübü gibi) kulüplerimiz mevcuttur.
Kulüp faaliyetlerinin özünde, öğrencinin ilgi duyduğu ve yeteneği olan alanlarda, severek ve isteyerek, aynı zamanda eğlenerek yapacağı faaliyet içinde olması yatar. Sosyal, sanatsal, sportif ve akademik içerikli bir çok kulüp faaliyetimiz vardır.


Ders programı hakkında bilgi alabilir miyiz? Ders saat süreleri nedir?

Ders programlarımız, M.E.B'nın müfredatında belirtilen konular çerçevesinde yapılır. Zümrelerimiz toplanarak bu müfredata göre kaç saate ihtiyaçları olduğunu bildirir. Ders saatleri ve program buna göre düzenlenir. Bir ders saati süremiz 40 dakikadır.  Dönem başında hazırlanan ders programları Eğitim Portalı aracılığı ile velilerimiz ile paylaşılmaktadır.     

Yapıcı disiplini öğrenciyi iyi takip ederek sağladığınızı söylüyorsunuz. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda takibi bu kadar yoğun yapmak öğrenciyi sıkmıyor mu?

Öğrenciyi tanıma çalışmaları kapsamında öğrencilerin bireysel farklılıkları tespit edilmekte ve bu farklılıklar göz önüne alınarak öğrenciler ile doğru iletişim kurulmaktadır.  Bu durum da öğrencilerin üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Kurulan olumlu iletişim sayesinde öğrencilerimiz kendi gönüllülüğü ile rehberlik öğretmenine ve diğer öğretmenlere başvurmaktadır.

Ailelerle iş birliği nasıl sağlanıyor?

Okul sürecinde tüm değerlendirme süreçlerinden edinilen bilgiler, bireysel veli görüşmeleri aracılığıyla aileler ile paylaşılır. Çocuğun eğitiminde aile ayağının fazlasıyla önemseyen bir kurum olarak yıl boyunca aileye danışmanlık çalışmalarımız devam ederken, öğrenci gelişimi ile ilgili yapılan gözlemler ve değerlendirmeler velilerimizle sık sık bireysel veli görüşmelerimizde paylaşılmakta, bunun yanı sıra genel veli toplantılarımızda da sınıf ve branş öğretmenlerimizden ayrıntılı bilgi almaktadırlar.   Ayrıca okula ve öğrencilerimize dair tüm süreçlerin takip edilebileceği çoklu ve farklı bilgilendirme kanalları ile velilerimize ulaşırız.
Bireysel veli görüşmelerimiz dışında öğrencilerimiz ile ilgili yaşadığımız tüm süreçleri velilerimizin her zaman takip edebildiği sistemlerimiz de mevcuttur.  Bunlardan ilki okul web sitemizdir. (
http://www.nesibeaydin.k12.trBirçok etkinlik örneklerimizi web sitemizden ve portal duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.
Veli El kitabı; yeni eğitim öğretim yılı başında velilerimize verilen ‘Veli El Kitabı’ ile de hem idari hem de eğitim işleyişi ile ilgili bilgi edinilir. 
Bununla birlikte Nesibe Aydın Eğitim kurumlarının etkinlik haberleri ile dopdolu Aydın Eğitim Dergisi velilerimize ulaşır. 
Anasınıfı bulunan kampüslerimizde velilerimizin öğretmenleri ile de günlük olarak haberleşmenizi sağlayan İletişim defterleri kullanılmaktadır.

Okulunuzda uygulanan rehberlik çalışmaları nelerdir?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi, öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemi göz önünde bulundurarak, onların bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini yakından izler, ihtiyaçları doğrultusunda takip ve destek çalışmaları yürütür.  Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan Rehberlik Birimi, çalışmalarında öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar. 

Eğitim Portalı nedir?

Kurum öğrenci, veli ve çalışanların bilgilerinin saklandığı elektronik ortamdır. Eğitimin en önemli parçası olan öğrenciyi tanıma çalışmalarında portal sistemimiz bizlere çok büyük kolaylık sağlar. Bizler anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz ile ilgili tüm bilgileri portal sistemimizde depolarız ve öğrencimizle karşı karşıya gelecek her eğitimci için bu bilgiler çok önemli yol gösterici olur. Velilerimiz portal hesaplarından öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmelere, rehberlik notlarına ulaşabilirken, aynı zamanda ödev, duyuru, sosyal etkinlik gibi süreçleri de portal üzerinden takip edebilmektedirler. Velilerimize eğitim -öğretim dönemi başlangıcında kurum bilgi işlem servisi tarafından “ Eğitim Portalı Semineri” verilir. 

Okulunuzda öğrenci takibi nasıl yapılır?

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrenci takibi sınıf öğretmenliği, rehberlik birimi ve velilerimizle öğrencilerimiz hakkında sürekli iletişim kurabildiğimiz Eğitim Portalı üzerinden yapılır.
Okullarımızın en önemli özelliklerinin başında yapıcı disiplin ve takipçi olması gelmektedir. Öğrenci takibi konusunda bir çok rehberlik ve yönetimsel takip sistemimiz mevcuttur. Öğrencimiz, ödev kitapçıklarında hangi soruyu yapıp yapmadığına kadar, veya ne sıklıkla revire gidip gitmediğini veya hangi yemekleri sevip sevmediğine kadar takip edilmektedir.

Sınavlara göre sınıf değişecek mi? Seviye grubu sistemi olacak mı?

Sınavla öğrenci alımı yaptığımız için seviye grupları arasında ciddi farklar olmuyor. Sınav sonuçlarına göre dönem dönem şubeler arasında değişiklik yapılabiliyor. Burada çocuğun düştüğü yerden kalkma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz.
Kurum genelinde;

 • 8, 9, 10 11 ve 12. sınıflarda seviye grupları sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimizin yıl içinde girdikleri deneme sınavı sonuçlarına göre,2 yada 3 ayda bir grup değişimleri yapılır.
 • Ana sınıfı, İlkokul ve Ortaokul 5,6, ve 7.sınıflarda, sınav sonuçlarına bakılarak, herhangi bir seviye grupları sistemi uygulanmaz.


Seviye sınıflarında bir alt sınıfa geçen öğrencinin duygu durumu nasıl destekleniyor? Ne tür çalışmalar yapılıyor?

Sınıf seviyesine göre her hafta veya her ay yaptığımız sınavların sonucu rehberlik birimimiz tarafından incelenerek öğrencide görülen akademik düşüşün nedenleri araştırılır. Hem öğrenciye hem de velilerimize geri bildirimleri verilir. Bu süreçte öğrenciye birebir etütler planlanır. Sınavlardaki düşüşler sonucu öğrenci grup düşeceği belli olduğunda, öncelikle düşüş yaşayacağı öğrenciye hissettirilir.
Öğrenciye verilen etüt, takviye ve rehberlik sonucunda düşüş yaşayan öğrenci ile sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve yöneticiler bire bir görüşmeler yaparak bir sonraki grup değişimine kadar bunun düzeltilebileceği anlatılır. Bunu başaran öğrencilerden örnekler verilir. Bunu başarabilmesi için kendisine rehberlik yapılır. Akademik başarısı takip edilir. Konu ve kazanımlardaki eksik yönlerine yoğunlaşılır.

Rehberlik hizmetleriniz öğrenci takibi dışında neler yapıyor? Öğrencileri daha iyi tanıma ve geliştirmeye yönelik olarak uyguladığınız testler var mı?

Rehberlik birimimiz öğrencinin sadece akademik durumunu takip etmez. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi, ilgi, yetenek ve eğilimleri ile ilgili takipler de yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme sitilleri ile mesleki eğilimlerine yönelik her sene çalışmalar yürütülürken, her öğrencinin bir üst kademeye geçişi ile ilgili de tanıma ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Nesibe Aydın Okulları franchisee bir sistem mi?

HAYIR. Eğitim Kurumlarımıza ait tüm okullarımızda, bütün sistemimiz birebir aynıdır. Eğitim – öğretim müfredatı, eğitim materyalleri, ders programları, ölçme-değerlendirme, öğretmenlere uygulan hizmet içi eğitim seminerleri ve insan kaynakları seçimleri kurumsal olarak ortak yapılır.  Tüm uygulamalar kampüslerimizde eş güdümlü olarak yürütülür. 

Öğrenci başarısını arttırmak için, duygu durumuna yönelik olarak neler yapılmakta?

Öncelikle rehberlik öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen ve motivasyonunu düşüren sorunların var olup olmadığı tespit edilir.  Bu sorunları tespit etmek amacı ile öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılır. Rehberlik biriminin gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılan çeşitli envanterler ve öğrencinin ailesi, akran grubu ve öğretmenleri ile yapılan diğer görüşmelerle sorun tanımlanır. Sorunun niteliğine göre çeşitli aşamalarla öğrenci desteklenir, yönlendirilir ve problem çözülür. 

Sınav sonuç değerlendirmeleri nasıl yapılıyor?

Sınav sonuçları ölçme-değerlendirme konusunda uzman yöneticilerimiz tarafından yapılmaktadır. Deneme sınavı sonuçları, aynı sınıf düzeyinde okuyan tüm öğrenciler bir arada sıralama alacak şekilde yapılır. Örneğin, Gölbaşı ortaokulumuza devam eden bir öğrencimiz, Konya ve Antalya okullarımıza devam eden aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin de içinde olduğu öğrenci havuzunda puanını ve sınav sıralamalarını görür. Kurum genelinde sınavlarımız ortak ve aynı zamanda yapılmaktadır. Kurumsal değerlerdirme standartlarımız gereği öğrencilerimiz kampüslerimiz arasında rahatlıkla nakil olabilir. 

Hangi kampüslerinizde IB (Uluslar Arası Bakalorya Dİploma Programı) uyguluyorsunuz? IB Programına kabul şartlarınız nelerdir?

Gölbaşı Kampüsü: IB-DP programı 5 yıldır uygulanıyor.
Konya Kampüsü: 2 yıl içinde IBDP programının kabulünün alınıp öğrenci kabulüne başlamayı planlıyoruz.
Antalya Kampüsü: 
3 yıl içinde IBDP programının kabulünün alınıp öğrenci kabulüne başlamayı planlıyoruz.
IBDP Kabul Şartları:
Öğrencimizin B1+ ( Intermediate ) ve daha üzeri bir düzeyde İngilizce akademik altyapısı olması gerekmektedir. IB kayıt kabulü sırasında ayrıca "İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI" okulumuz  tarafından yapılmaktadır.
9.sınıf OKUL GİRİŞ SINAVLARIMIZDA IB kayıt kabul barajını aşması veya TEOG sınavlarında 475 puan ve üzeri almış olması şarttır.


Okulunuzda eğitim- öğretim faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlamaktır.
Misyonumuz, bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan
bağımsız bireyler olmaları için destekleriz.

 • Okul kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız.
 • Rehberlik ve ölçme- değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirebilen öz disipline sahip bireyler olmalarını destekleriz.
 • Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlarız.
 • Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız.  Öğrencilerimizin bu etkinliklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir dünyaya katkı sağlarız.
 • Yerel ve küresel problemlere duyarlı, çözüm üretebilen ve girişimci bireyler yetiştiririz.


Çok mu disiplinlisiniz?

Yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Sorumlulukları kapsamında çocuklarımızdan yapmaları gerekenleri bekliyoruz, temel değerleri veriyoruz. Öğrenciler verilen sorumluluklarını yerine getirmiyor ise, bu durum ya okul ya da ev ile ilgili bilmemiz ve çözümlememiz ya da destek olmamız gereken bir durumun varlığına işaret eder. Bu nedenle öğrencilerin rutinleri takip edip etmedikleri sorumluluklarına yerine getirip getirmedikleri bizler için önemlidir ve sıkı bir şekilde takip edilir. Yapılan bu takip işimizin gerekliliğidir. Bu anlamda önleyici, yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Öğrencilerimiz sevgi dolu bir ortamda kurallarla sorumluluk duygusunu kazanarak büyüyor. Aynı zamanda yapıcı disiplin anlayışımızda, anne-babanın çocuğuna tavrını ve evdeki desteğini de sorguluyoruz. Veli toplantımıza katılıyor mu, portala yazdıklarımızı takip ediyor mu, aile ve okul işbirliğini ön planda tutuyoruz.

İlkokulda öğretmen değişimi çocuğumu nasıl etkiler?

Her yıl yeni ve farklı eğitimci gözüyle değerlendirilen çocuk, farklı eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanmış olmaktadır. Nasıl ki bir arının farklı farklı çiçeklerden polen aldığında üreteceği balın kalitesi artıyor ise uzman öğretmenlik sistemiyle yetişen çocuklarımızın donanımları ve başarıları da artmaktadır. Çocuklar yeni uyarıcılar ile karşılaştıklarında çevrelerinde tanıdık nesnelerin bulunmasını tercih ederler. Öğretmeninin değişmesine rağmen sınıf arkadaşlarının aynı olması uyum sürecini kolaylaştırır. Okul olarak tecrübelerimiz gereği bu değişikliğin yaratacağı sonuçlara hazırlıklıyız. Uzman öğretmenlik sistemi okullarımızda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

İlkokulunuzdaki sınıf öğretmenliği sistemi hakkında bilgi verir misiniz?

İlkokulda,Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve ödev derslerine sınıf öğretmenleri girer. Sınıf öğretmenleri bir sonraki yıl öğrencilerini, o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış başka bir sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, seçmeli yabancı dil, sanat, spor, bilgisayar, satranç, drama ve oyun derslerine branş öğretmenleri girer. 
Sınıf öğretmenliği sistemi daha çok ilkokulun aynı sınıf seviyesinde en az 3 veya 4 şube olduğunda uygulamaktayız. Anaokullarımızda olduğu gibi, öğretmenlerimizin belirli bir yaş grubunda uzmanlaşması, öğrencimizin o sınıf düzeyindeki kazanımlarını ciddi anlamda arttırmaktadır. Sınıf öğretmenliği sistemini Gölbaşı kampüsümüzde yıllardır başarı ile uygulanmaktadır.
 Geleneksel olarak sınıf öğretmenliği toplumumuzun bir sorunudur. Eğer sınıf öğretmenleriniz alanında yeterli ve deneyimli ise, yani kurum sınıf öğretmenine güveniyor ise, öğrencinin "ÖĞRETMEN BAĞIMSIZ"  bir eğitim alması, kurumun koyduğu kural ve disiplinlere göre yetişmesi en doğrusudur. Kaldı ki, bir ilkokul öğrencilerimiz sınıf öğretmeninden farklı çok sayıda öğretmen ile  karşılaşmaktadır. Özellikle İngilizce öğretmenlerimiz, neredeyse sınıf öğretmenimiz kadar derse girmektedir. 

Anasınıfında öğrenciler her yıl aynı sınıfla mı devam ediyor?

Hayır, ayrılıyorlar. Her gruptan iki ya da üç çocuk aynı sınıfta olacak şekilde tüm sınıflar yeniden oluşturulmaktadır.  Oluşturulan gruplara yeni kayıtlı öğrenciler de katılmaktadır. Sınıfların oluşumunda öğrencilerin doğum ayları dikkate alınmaktadır.

Anasınıfı öğrencilerinin yüzme derslerinde güvenliği nasıl sağlıyorsunuz?

Öğrencilerimiz yüzme derslerine, sınıf öğretmenleri ve yüzme öğretmeni eşliğinde giderler. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin soyunup giyinmelerine ve saçlarının kurutulmasına yardımcı olurlar. Öğrenciler havuza yüzme öğretmeni ile birlikte girerler. Sınıf öğretmenleri ise havuzun kenarında öğrencileri gözler. 

Gelişim ve Bilim Programı (GBP) hakkında bilgilendirme yapar mısınız?

Nesibe Aydın Okullarında öğrenciler gelişimlerine göre sıralanmaz ya da kategorize edilmez. Her öğrencinin bireysel hızının takip edilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ile desteklenmesi programımızın güçlü yanıdır. Gelişim ve Bilim Programı ile her öğrencinin kendi potansiyeli içinde var olduğu inancı ile öğrencilerin bireysel hızlarında çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle de gelişim gözlem formalarında olduğu gibi öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik GBP, müdür yardımcımız ve öğretmenler tarafından oluşturulur ve öğrencilerle kendileri için hazırlanan özel plan doğrultusunda çalışmalar bir ay boyunca yürütülür. Ay boyunca uygulanan GBP her ayın sonunda değerlendirilerek, yeni ay için yeni hedefler oluşturulur.

Anaokuluna öğrenci alırken öngörüşmeye kimler katılıyor? Bu görüşmedeki bilişsel becerilerle ilgili etkinlik olarak ne yapılıyor?

 Ön görüşmelerimiz müdür yardımcılarımız ve anasınıfı öğretmenimiz tarafından yapılmaktadır. Eğitim uzmanları tarafından yaş grubu özellikleri dikkate alınarak hazırlanan çalışmalarla öğrencilerin hazır bulunuşlukları gözlemlenmektedir. Yapılan ön görüşmede sayı, şekil, renk, kavram bilgisi, dikkat ve çizgi çalışması ile ses farkındalığına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Anaokulunda çocukların uyku saati olacakmı?

4 yaş gruplarımızda öğle uykusu olacaktır. Ancak, ilkokula hazırlık sürecinde olan 5 yaş gruplarımız uyumamaktadırlar. 5 yaş grubu öğrencilerimiz öğle yemeğinden sonra dinlenme saatinde kitap okuma, film izleme, resim yapma gibi pasif etkinlikler ile ya da uyku matlarının üzerinde uzanarak dinlenmektedirler.

Anasınıfı öğretmenlik sistemi nasıl?

Her öğrencinin bireysel hızının takip edilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ile desteklenmesi programımızın güçlü yanıdır. Bu programı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile 5 yaş gruplarımızda iki üniversite mezunu, 4 yaş gruplarımızda bir üniversite, bir lise çocuk gelişimi mezunu  öğretmenimiz görev almaktadır. Bununla birlikte alanında uzman branş öğretmenlerimiz de kendi branşlarında tamamlayıcı etkinlikler ile programı destekler.

Anaokulunda yarım gün eğitiminiz var mı?

Yarım gün eğitimimiz yoktur. Okullarımızda Milli eğitim müfredatı uygulanmakta olup, bununla beraber öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir. Tüm bunları yarım gün içine sığdırmak mümkün değilidir.

2 yıl üst üste çocuğumun ANAOKULUNA gitmesi sıkıcı olur mu?

Anaokullarımızda 48-71 aylık çocuklar için MEB okul öncesi eğitimi programı uygulanmaktadır. MEB programı eğitim programımız çerçevesini oluşturur. Eğitim programız; sarmal ve esnek yapısı sayesinde, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir ve bu bağlamda öğrenci merkezlidir.
Öğrencilerimizin ilgileri, ihtiyaçları ve yaş grubu özellikleri doğrultusunda seçtiğimiz temalarla aylık programımız oluşturulur. Ben, okulum, ailem temalarıyla başlayan aylık süreçlerimiz yıl içinde yaşadığım çevre, uzay gibi konularla özelden genele doğru devam eder.
Her yaş grubunda farklı temalar ele alınır ve 4 yaş grubunda ele alınan tema 5 yaşta farklı içeriklerle daha ayrıntılı bir şeklide işlenmeye devam eder. Örneğin 4 yaş grubunda çiftlik, vahşi, suda yaşayan hayvanlar ele alınırken, 5 yaş gruplarında nesli tükenen hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Yine 4 yaş grubunda bitkilerin büyümesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, 5 yaş grupları ile çevre sorunlarının çözümü üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Anasınıfında İngilizce dersleri nasıl işlenmektedir?

Anasınıflarımızda İngilizce öğretimi, eğitim programımızda çok önemli bir yere sahiptir ve İngilizce dersleri, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından işlenmektedir. Uygulanan İngilizce programında öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri ve dil kalıplarını deneyimlemeleri sağlanır. Ezberden uzak çeşitli tekrar ve gerçek yaşantılarında kullanımlarına bağlı olarak bu kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Örneğin “Ağır-Hafif” kelimelerini anlatmak için İngilizce dersinde deney yapılır ve kelimeler tekrar edilir. Türkçe ve İngilizce  müfredatımız birbirine paralelidir. Bu sayede çocuk ana dilinde bilmediği şeylerin İngilizce karşılıklarını öğrenmesi için zorlanmamış olur.

Anasınıfınızda hangi branş derslerine yer veriyorsunuz? Bu dersler haftada kaç saat?

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya teşvik edecek; sanat, bilim, kültür ve sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir. Branş derslerinde sınıf öğretmenlerimizden biri de mutlaka branş dersi boyunca derste bulunur. Buradaki amaç; hem öğrencilerin bu derslere ilişkin tutum ve katılımını gözlemek hem de ders esnasında branş öğretmeni etkinliğini yaparken özellikle öz bakım ile ilgili öğrencileri desteklemektir.( Su ve tuvalet ihtiyaçlarında yardımcı olmak gibi.) Sınıf öğretmeni derste lider ya da otorite olmaz, süreci tamamiyle branş öğretmeni yürütür. Sınıf öğretmeni de bir öğrenci gibi dersi izler ve gerekiyorsa yine bir öğrenci gibi derse katılarak model teşkil eder. Branş derslerinin dağılımı haftalık olarak şu şekildedir.

 • Drama: 2 saat
 • Görsel Sanatlar: 2 saat
 • Satranç: 1 saat (4 yaşlar satranç dersi almaz)
 • Dans: 1 saat
 • Beden Eğitimi: 2 saat (bir hafta yüzme bir hafta jimnastik)
 • İngilizce : 4 yaş: 8 saat 5 yaş: 10 saat

Anasınıfında okuma yazma öğretiyor musunuz?

Anasınıfında okuma yazma öğretmiyoruz. Fakat okuma yazmanın öncül becerilerini öğrencilerimize kazandırılması için tüm çalışmaları yapıyoruz. Okuma için ses ve yazı farkındalığının kazanılması, görsel ve işitsel algı gibi birçok farklı uygulama ile öncül becerileri öğrencilere kazandırıyoruz. Ses farkındalığı çalışmalarımızda öğrenciler sesleri hissetmeye, duymaya ve taklit etmeye başlarlar. Bu beceriyi kazanmaları sonrasında takip eden süreçte diğer seslere de bu becerilerini rahatlıkla genelleyebilirler. Bu bağlamda ilkokul sürecinde okuma becerisi daha hızlı edinilmektedir. Yazma ile ilgili olarak el yazısının temelini oluşturan birbirini takip eden, sarmal ve birbirini tekrar eden çalışmalar yapılırken, bilek ve parmak kaslarının güçlendirilmesine yönelik egzersizlere fazlasıyla önem verilir. 

4 ve 5 yaş grubu öğrencilerine tüm yıl boyunca neler kazandırmayı hedefliyorsunuz?

4 YAŞ:
Bu yaş grubuna yönelik eğitim programımız öncelikle öğrencilerimize “sosyal bir grubun parçası olma bilincini” kazandırmayı hedeflemektedir. Başkalarıyla karşılıklı iletişim halinde olma, basit kurallara uyma gibi pek çok yeni sosyal becerin öğrencilerimiz tarafından edinilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra 4 yaş için hazırlamış olduğumuz eğitim programımız öğrencilerimizin bu dönemde sayılar, renkler, şekiller, mekânda konum ve zaman gibi pek çok kavramla tanışmasını ve bunları günlük yaşamda kullanmasını sağlama hedeflemektedir. 4 yas grubu öğrencilerimizin, özgüven sahibi olması, özdenetim sağlaması,  kendisine ve çevresine olan saygısını geliştirmesi sağlanmaktadır.
5 YAŞ: 
5 yas eğitim programımızın hedefi, ilkokula hazırlanan öğrencilerimizin akademik yaşantılarının temelini oluşturacak, okuma yazmanın öncülü olan birçok beceriyi kazandırmaktır.
Bu dönem de öğrencilerimizin; 

 • Dikkat, bellek, mantık yürütme ve muhakeme etme becerileri desteklenirken, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştiren çalışmalara yer verilir. 
Sosyal duygusal anlamda da öğrencilerimizin karşılaştığı problemleri çözebilmeleri, ilkokul sürecine uyum sağlamaları hedeflenmektedir. İlkokul birimi ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarda öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırılırken, öğrencilerimize okuma yazma öğretilmemektedir.

Anasınıfında yapılan sosyal etkinlikleri biraz açar mısınız?

AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ :
Eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlamak ancak aile katılımları ile mümkündür. Okulumuzun büyük önem verdiği aile katılım etkinlikleriyle velilerimiz çocukları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmekte, çocuklarını okul sürecindeki sosyal ortamlarında gözlemleme fırsatı bulmakta, öğretmenlerimizin çocuklarla etkileşimlerini görmekte, hangi yaşlarda hangi davranışların daha uygun olduğu konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.  Öğrencilerimiz de kendilerini daha çok okulun bir parçası olarak hissetmekte ve okula daha istekli gelmektedirler. Aile katılımı ile o hafta ya da o ay işlenen tema ile ilişkili sınıfa davet edilen velimiz öğretmenlerimizin de yardımı ile hazırladıkları herhangi bir etkinliği sınıf içinde gönüllü bir öğretmen gibi uygular.
GEZİ ETKİNLİKLERİ: 
Gezi etkinliklerimizle, çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacı ile çeşitli çevre gezileri yapılmaktadır.
MUTFAK ETKİNLİKLERİ: 
Mutfak etkinlerimizin amacı; öğrencilerimiz temel el becerilerini, el göz koordinasyonu gerektiren becerilerini geliştirmektir. Bununla birlikte öğrencilerimiz dengeli beslenme alışkanlıklarını da kazanmaktadırlar.
TİYATRO VE DİĞER ETKİNLİKLER (YAZAR İMZA GÜNLERİ, KONSERLER, DANS GÖSTERİLERİ, BAHAR ŞENLİKLERİ):
Okulumuzda her ay yapılan tiyatro gösterilerinin yaş grubuna uygunluğu, yöneticilerimiz tarafından yılın başında denetlenir. Bununla birlikte yazarlarımızla ve alanında uzman konuklarımızla düzenlenen söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklere de programımızda yer veririz. 

Anaokulunda çocuğumun bir haftası nasıl geçiyor?

Anaokullarımızda, 08.00-16.40 saatleri arasında eğitim öğretim yapılmaktadır. 08:00’de öğrencilerimiz serbest ve yapılandırmış oyunlarla güne duygusal bir hazırlıkla başlar, 16.40’da eğitim öğretim etkinliklerimiz öğrenciler ile birlikte değerlendirilerek sonlandırılır. Eğitim programımız öğrencilerimizin merak ettiği, onların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik temalardan oluşur. Temaya uygun haftalık çalışmalarımız eğitim uzmanlarımız tarafından planlanır ve öğretmenlerimiz tarafından uygulanır. Göster anlat etkinliği ile öğrencilerimiz temaya uygun bir konuyu hafta sonu aileleri ile araştırır ve yaptıkları araştırmaları her pazartesi arkadaşlarına anlatır. Salı günleri ise sosyal etkinlik günü olup, aylık olarak her hafta sıra ile mutfak etkinliği, aile katılımı, gezi ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilir. Dil gelişimini, özgüven duygusunu geliştirmek ve paylaşma duygusunu en doğru şekilde öğrenmelerini sağlamak amacı ile öğrencilerimizin her perşembe günü kitap, cuma günü ise oyuncak getirmeleri istenir.

Okulunuza türbanlı öğrenci alıyor musunuz?

Milli Eğitim mevzuatı gereğince öğrenci alımı yapmaktayız.  Okulumuza kayıt için tek koşulumuz, ‘Okula Giriş Sınavı’nda barajı aşmaktır. Sınavda geçer puan alan her öğrenci okulumuza kayıt hakkı kazanmış olur. 

Havuz kullanımı nasıl olacak?

Öğrencilerimiz bir hafta salon sporları yaparken diğer hafta da yüzme dersi yapacaktır. Yüzme derslerimizde öğrencilerimiz sınıf arkadaşları ile havuzdan aynı zamanda faydalanır. Yüzme dersine katılmak istemeyen öğrenciler ile farklı çalışmalar (ödev, etüt saati vb.) planlanır.

Değerler Eğitimi var mı?

4 - 12. Sınıflarımızda MEB müfredatına göre dersler verilmektedir. Öğrencinin empati becerisi geliştirebilmesi, farklılıklara saygı duyması, adil ve saygılı, hoşgörü ve sorumluluk sahibi olması gibi değerlere ulaşması öncelikle iyi bir duygu eğitimi ile mümkündür. Öğrencilerimize, duyguların farkında olma, duygularını beden ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme amacıyla duygu ve değerler eğitimi verilir.  

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları neden Konya'ya okul açmayı seçti?

Okullarımızın şu anda başarıyla yürüttüğü hem akademik çalışmaları hem de spor ve sanat çalışmalarını, Konya'da da gerçekleştirmek istiyor, bu çalışmaların Konya’da etki yaratacağını düşünüyoruz. Konya'da hem özel okul hem de devlet okulu öğrencileri, spor ve sanatta maalesef ulusal alanda söz sahibi değiller. Eğitim politikamızın çok önemli bir unsuru, öğrencilerimizin en az %70'ini lisanslı sporcu olarak yetiştirmektir. Konya Okullarımızda eğitim alacak öğrenciler, hem hafta içi saatlerde, hem de hafta sonu belirlenen günlerde, okul tesislerinde birçok farklı branşta, antrenörleri eşliğinde spor kültürü kazanacaklar, okul ve kulüp takımlarımızda müsabakalara katılacaklar ve çok kısa bir sürede ulusal alanda sportif başarılar kazanacaklardır. Aynı zamanda, Sanat Akademimizin katkıları ile oluşturduğumuz sanat eğitimi müfredatına bağlı olarak, öğrencilerimizin tamamı müzikte enstrüman eğitimi alacak olup, piyano, keman, gitar vb. enstrümanlar ile performanslarını sergileyecekleri temsiller ve organizasyonlarda görev alacaklardır. Spor ve sanatın, eğitimdeki itici gücünden yıllardır istifade eden kurumlarımız, bu konuda Konya'da birçok yeniliğe imza atacaklardır. 

Yemek nasıl olacak?

Öğrencilerimiz yemeklerini kendi yaş grubundaki arkadaşları ve öğretmenleri eşliğinde yemekhanede yerler. 
Yemek zorunludur.  Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı alırlar. Ortaokul ve lise öğrencileri ise öğle yemeği alırlar.
Yemekler, okulumuz ile anlaşmalı olan yemek firması tarafından gıda mühendisleri ve beslenme uzmanları denetiminde hazırlanır.
Her ay düzenli olarak, OKUL AİLE BİRLİĞİ üyelerimizin de katıldığı toplantılarda, AYLIK YEMEK MENULERİ titizlikle hazırlanır.
(Not: Özel durumları olan öğrencilerin yedikleri yemekler takip edilir. (Diyabet, ishal durumu, alerjik durumlar vb.)

Öğrencilerin okula ulaşımı nasıl sağlanacak?

Öğrencilerimiz okula servis ile gelip giderler. Servislerimizde, öğrencilerimizin araca binmesine ve araçtan inmesine yardımcı olan bir görevli bulunur. Velilerimiz okul servislerinin, trafikte izleme (uydu servis takip) sistemi ile hangi güzergâhta olduğunu ve hızını her an görüntüleyebilirler. Okul servislerimiz, sıkı güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir. 

Konya kampüsünüzde sağlık hizmetleri nasıl veriliyor.

Okulumuzda, bir sağlık ekibi görev yapar. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.

Okullarınızda hafta sonu yapılan spor hizmetleri ücretli mi veriliyor?

Okulumuzda haftasonu ve haftaiçi akşamları spor kulübü bünyesinde takımlara seçilen öğrencilerin antremanları yapılır. Ayrıca ücretli bir spor okulu faaliyetimiz yoktur. 

Spor ve sanat ile ilgili burs uygulamalarınız nelerdir?

Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olup, tamamlanan ders yılında okul spor takımlarında yeralan öğrencilerden, “ Milli Sporcu” belgesine sahip olanlar, takip eden öğretim yılı yönünden spor başarı bursu kapsamında değerlendirilmeye hak kazanırlar. 

Sınıfları neye göre oluşturuyorsunuz?

Anaokulu 4 ve 5 yaş, 1, 2 ve 3. sınıf grupları; Öncelik sırasına göre öğrencilerin doğum ayları, kız-erkek öğrenci sayısı dengesi ve ön görüşme esnasında edindiğimiz notlarla dengeli bir sınıf dağılımı yapıyoruz. İlkokul 4.sınıf, Ortaokul ve Lise grupları; okul giriş sınavında alınan kayıt kabul baraj puanı ile e-okul ortalamalarını beraber değerlendirilip, kız - erkek öğrenci sayısı dengeleri gözetilerek oluşturulur.

Kaç sınıf açılacak? Derslik sayınız ne? Kaç öğrenci alacaksınız?

Derslik olarak kullanabileğimiz derslik sayımız 65’dir. Anaokulu 4 yaş grubu 4, 5 yaş grubu 5, İlkokul 16, Ortaokul 20, Lise 20 derslikten oluşmaktadır. Sınıflarımız 18-20 kişiliktir. 2016-2017 Eğitim öğretim yılı için kapasitemizin 1/3’ü kadar, 2017-2018 yılında  2/3'ü kadar ve 2018-2019 . yılda tam doluluk oranında öğrenci alımı planladık.Üç yıllık büyüme planımız içerisinde  her öğrencimizin İlkokul 4.sınıftan 12.sınıfa kadar sınavla; anasınıfı ve ilkokul 1,2 ve 3.sınıflarda  ön görüşme ile seçilerek kaydı alınır.

Okulunuzun fiziksel altyapısı nasıldır?

Kampüsümüz 65 derslik, 8 adet branş dersleri için laboratuvar (fen bilimleri, matematik, kimya, fizik, biyoloji, bilgisayar), zengin kitap kapasiteli kütüphane, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tesnis kortu, basketbol, voleybol, futbol sahası, fitness salonu, konferans salonu (450 kişilik), simultane tercüme odası, oyun alanları, etkinlik mutfağı, sera alanı, tarım alanı, kış bahçesi ve hayvanat bahçesi ile 20.000 m2 içine kurulmuştur.