NESİBE AYDIN Mersin Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984             EN

Ortaokulumuz Hakk��nda Mersin Ortaokulumuz Hakkında

Bizim bir hayalimiz var. “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştirmek.

Günümüzde bilgiyi taşıyan ama kullanamayan değil; nasıl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan, düşünerek yeni bilgiler üretebilen, sorun çözen insanlara gereksinim vardır. Bu tür insanları yetiştirmek için nitelikli ve iyi planlanmış bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Eğitimin en başta gelen görevi ülkesine, insanlığa yararlı olabilecek insanlar yetiştirmektir. Durkheim’e göre eğitim, “Yetişkin kuşakların, toplumsal yaşama katılacak kadar olgunlaşmamış kuşaklar üstündeki etkisidir.”

Eğitim öğretim hizmetlerinin üretildiği yerler, okullardır. Ayrıca okullar, öğrenme merkezleridir. Okulların esas amacı, öğrencilere yaşamlarında kendileri için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İnsan zihnini geliştirmektir. Okulların varoluş sebebi öğrencilerin eğitim öğretimidir ve en iyi şekilde öğrenme ve öğretmeyi sağlamaktır. Öğrenen okullarda, öğrenciler öğrenir ve ayrıca öğrenen yöneticiler ve öğrenen öğretmenler vardır. Öğretmenlerimize yönelik hizmet öncesi ve hizmet sürecinde etkili ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri, eğitimde başarının olmazsa olmaz koşullarından birisidir. Okul, öğrencilere öğrenmenin keyfini vermeli, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenen bireyler yetiştirmelidir. Her gün “Okula neden geliyoruz ve neden öğreniyoruz?” sorusunu cevaplayabilmelidir. Okulların en temel amacı bireyi hayata hazırlamaktır. Bu işlevin de artırılması için gündelik yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

“Bir okulu kaliteli yapan nedir?” diye sorarsanız, “İçindeki insan kaynaklarının niteliği ve etkin kullanımıdır.” cevabını veririm.

21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için çağdaş bir eğitim kurumunun fiziksel olanakları(Okulumuzda 20 derslik bulunmaktadır. Sınıflarımız 20’şer kişiliktir. 2 fen bilimleri laboratuvarı, 1 bilişim laboratuvar, 1 teknoloji laboratuvarı bulunmaktadır.) ile nitelikli insan kaynakları(Öğrenci sayısına göre olması gereken öğretmen sayısının 3 katı öğretmen görev yapmaktadır.) bütünleştirildiğinde, “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştireceğimize olan inancımız tamdır. Ayrıca, okuldan beklenen görevin yerine getirilebilmesi, üyelerinin rollerini eksiksiz olarak bilmelerine ve yerine getirmelerine bağlıdır.

Bir okul geleceğin çocuklarına ne tür beceriler kazandırmalıdır? Bilgi üreticileri ve bilgi tüketicilerinin okuldan beklentileri nelerdir? Okulların bu beklentileri karşılama düzeyleri nedir?

Günümüz okulları, çevresindeki diğer okullardan farklılaşmak istiyorsa öncelikle bunu programındaki kazanımları gerçekleştirmeye çalışarak başarabilir. Bunun için güven ortamı oluşturmalı, sadece kültür üreten değil, aynı zamanda kültür aktaran olmalıdır. Karakterin şekillendirildiğiplanlı ve programlı etkinliklerin uygulandığı, sanatsal kültürün farkındalığını yansıtan ve sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu, sportif faaliyetlere düzenli olarak katılan, aktif spor yapan, sorunlarla başa çıkabilen ve sorunlara karşı çözüm önerileri üretilebilen, iletişim becerisi yüksek, en az iki yabancı dil bilen, eleştirel düşünebilen, merak uyandıran, soru sorduran öğrenciler yetiştirme gayretinde bir okul olmalıdır.

Okul, bilimsel düşünen öğrenciler yetiştirmek istiyorsa, okulun aktif çalışan laboratuvarları ve kulüpleri olmalıdır. Ayrıca, okulda öğrenme ile teknolojinin entegrasyonu sağlanmalıdır.

Okuldaki rehberlik servisi sadece sorunlu öğrencilere değil, tüm öğrencilere PDR hizmetleri sunmalı, okuldaki her öğrencinin kendi özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabileceği kişisel, eğitsel ya da mesleki PDR hizmeti verilebilmelidir. Pozitif bir okul kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin her birinin öğrenebileceğine inanmak, başarıya giden yolu açar. Öğrenciler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini artırmak çok önemlidir. Güvenli ve düzenli okul ortamı sadece başarı değil okul olabilmenin de ön koşuludur. Öğrencilerin fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimi birlikte sağlanmalıdır. Tam donanımlı mutfağı, yemekhanesi ve hazırlanan kaliteli yemekleri ile öğrencilerimizin beslenmelerini önemsiyoruz.

Ortaokul dönemi içinde öğrencilerin bütüncül gelişimi için sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik yönlendirmeler yapılmalıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri geliştirmelidir. Düzeyler iyi bilinmeli, etkinlikler ona göre planlanmalıdır. Öğrencilerin, eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma, çıkarımda bulunma, yargıda bulunma, düşünce geliştirme, analiz etme, sentezleme vb. becerileri edinmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz 60 farklı kulüp faaliyeti içerisinde bilimsel, spor, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmalarına dâhil olmaktadırlar.

Hedeflerimize ulaşma yolunda, bu becerilerin geliştirilmesi için ciddi ve kapsamlı eğitim planlamaları yapılır, uygulamalardan sonra değerlendirilir, öğrenci ve velilere geri dönütler verilerek varsa öğrencilerimizin eksiklikleri tamamlanır.

 

Kadir BAYŞU

Nesibe Aydın Ortaokullar Koordinatörü