NESİBE AYDIN Konya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

��lkokulumuz Hakk��nda İlkokul Müdürümüzden

Nesibe Aydın Okulları olarak bizler; öğrencilerimize temel becerileri kazandırarak mutlu olan ve mutlu eden birey kimliğini öne çıkaran bir kurumuz. Öğrencilerimiz evrensel değerleri benimsemiş; özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, doğayı seven ve koruyan bireyler olmasını istiyoruz. Bunların yanı sıra sanatsal ve sportif alanlarda başarılı olmayı isteyen, öğrenmeyi öğrenmiş ve bundan keyif alan, bilgiyi aktarabilme ve eski bilgilerin üstüne işleme becerisi gelişmiş, farkındalığa sahip ve bu farkındalıklar neticesinde dünyada olup bitenleri takip eden, milli ve manevi değerlere sahip çıkan çalışkan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sayın Velilerimiz,

Gelecek, eğitimle biçimlenecektir. Ortak noktamız öğrencilerimizi en donanımlı şekilde geleceğe hazırlayabilmektir. Bu ortak amacı gerçekleştirebilmede sizlerin görevi öğrencinizi desteklemektir. Öğrencinizin yalnızca öğretim yönünden değil, eğitim yönünden de gelişmesini izlemeli, onlara güven vermelisiniz. Başarılı yanlarını ön plana çıkartarak, başarısız olduklarında da asla vazgeçmemelerini söyleyip onlara umut aşılamalısınız.

Sevgili Öğrencilerim,

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak.“ Sizlerden tek isteğimiz çok çalışmanız. Unutmayınız ki öğretmenleriniz, anne ve babalarınız zorlandığınız her konuda size destek olacaktır. Sizlere bu konuda güveniyoruz. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarı bayrağımız en yükseklerde dalgalanacaktır.

Sevgi ve saygılarımla

                                                                                              Nalan BALIKCIOĞLU

Özel Konya Nesibe Aydın İlkokul Müdürü