NESİBE AYDIN Antalya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984             EN

STEM STEM Programı Hakkında

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan STEM Eğitiminde, Öğrenme ve Analitik düşünme esas alınmış olup, Bilgi Temelli Hayat Problemlerinin (BTHP) çözümü amaçlanmaktadır.

STEM derslerinde, öğrencilerin merakı ve yaratıcılığı desteklenerek günlük hayat problemlerine çözüm yolları bulması hedeflenmektedir. Bilgiyi kullanan, inovatif düşünen, iletişim becerileri yüksek ve bu yüzyılın gerçek fen okur yazarlarının topluma kazandırılması esas alınmaktadır.

Üniversite Giriş Sınavlarının TYT bölümündeki yeni yaklaşım, sadece bir alanda test çözmekten öte, disiplinler arası birliktelik ve hazır verilerle çözüm üretmeyi öngörmektir.

TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda da STEM Eğitimi desteklenmektedir.

Fen Lisemizde, STEM Eğitimi iki ayrı yöntemle yapılmaktadır.

  • Ders programı içerisinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik öğretmenlerimizin dönüşümlü derse girdiği ve BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemleri) çözümü yöntemi ile öğrencilerin düşünce geliştirmelerini sağlamak,
  • STEM laboratuvarımızda, kulüp çalışmaları yoluyla, geliştirdikleri projelerini hayata aktarmak