NESİBE AYDIN Antalya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984             EN

��lkokulumuz Hakk��nda Antalya Kampüsü Okul Müdürümüzden

            Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler;

            Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” sözünü ilke edinmiş, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumlulukların farkında olan eğitimciler olarak biz Nesibe Aydınlılar;  sürekli değişen, her geçen gün yeni bilgilerin üretilip, teknolojinin geliştiği dünyada daima dinamik bir öğrenmenin zorunlu hale geldiğinin yüksek bilincindeyiz. Bu zorunlu süreçte öğrencilerimizi keyifle öğrenen, öğrenmeyi ve çalışmayı yaşam disiplini haline getirmiş, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi ilke edindik.

            Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızı; çağın gerektirdiği donanıma sahip, ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan, evrensel değerlere etik değerler çerçevesinde sahip çıkan, üretken, saygılı, bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen bireylere dönüştürmektir.

            Nesibe Aydın Okulları, geleceğimiz olan çocuklarımız için hep en iyisini hedefler. Her çocuğun içindeki ışığı küçük yaştan itibaren keşfetmesi ve yeteneğini geliştirmesi için olanak tanır. Bu yüzden tüm eğitim kadromuzla anaokulundan liseye kadar yaş grubunun gerektirdiği dönemsel özelliklere uygun, bireysel farklılıkları göz önüne alan planlamalar yapar. Öğrencinin içindeki merak duygusunu arttırarak yaşatmasına, küçük yaştan itibaren sorumluluk almasını sağlayarak bu alanda sağduyu kazanmasına, olumlu benlik algısı gelişmiş, özgüvenli bireyler olmasına olanak tanır. İyiliğin hayattaki en büyük erdem olduğunun farkında olan, canlılara ve doğaya saygılı, dürüst, kendinden emin ve karşılaştığı zorlukları yılmadan aşabilen, azimli ve cesur dünya insanları yetiştirir.

            Geleceği şekillendirecek evrensel değerlere sahip bireylere yön vermenin büyük sorumluluğunun bilincinde olarak, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirmeye, Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz…