NESİBE AYDIN Ankara - Yıldızlar Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

E��itim-����retim Ödev ve Sorumluluk

Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize;

  • Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik Günlük Ödevler,
  • Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için Ünite Sonu Ödevleri verilir ve bu ödevler ders öğretmenleri tarafından kontrol edilir ve takibi yapılır.

Her sınıf ve her ders için, baştan itibaren en son işlenen konuları içeren Aylık Ödev Kitapları verilir. Bu kitaplar, belirlenen tarihlerde okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından kontrol edilir ve ödevi eksik olan öğrencilerin takipleri ayrıca yapılır.

Yarıyıl tatilinde, her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan Yarıyıl Ödevleri verilir.
Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan Yaz Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir.