NESİBE AYDIN Ankara - Yıldızlar Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984             EN

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Nesibe Aydın Okulları olarak, bu süreçte öğrencilerimizi sadece teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilişim teknolojileri dersimizi, diğer branş derslerine entegre ederek hazırladığımız müfredat planına uygun etkinliklerle uygulamaktayız.

Çalışmalarımız son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarımızda yapılır. Ayrıca, öğrencilerimizin bireysel çalışmalarını sürdürebilecekleri bilgisayarlar okul kütüphanesinde bulunur.

Hedeflerimiz:

Öğrencilerimizi:

  • Kelime işlem, sunum, masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama-tablolama ve çizim programlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanabilen,
  • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilecek kapsamlı programlar yazabilen,
  • Dijital vatandaşlık kurallarını benimseyip bu kurallar çerçevesinde hareket edebilen,
  • İnterneti etkin kullanabilen,
  • Teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanabilen bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmektir.