NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Ödül’ün Felsefesi ve Önemi

Ödül Programı, Edinburgh Dükü ( Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip) tarafından 1956 yılında Alman Eğitmen Kurt Hahn ile birlikte kurulmuştur. Her ikisi de; gençlerin, hayata hazırlanırken bazı can alıcı noktalarda eksik kalabildiğini farketmiş; bunun sonucunda da herkesin kendine göre planlayıp yapabileceği 'medeni yaşama sanatına' hizmet eden Program ortaya çıkmıştır.   

Okul dışı ya da yaygın eğitimin bir parçası olan Ödül Programı, gençlerin hayata hazırlanmasında, yaşam becerileri geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar açısından can alıcı bir rol oynar. Bu, onların özgüvenli olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlar.  Ödül Programı'nın dünyada, 130 ülkede uygulanıyor olması, başarısının ve esnekliğinin kanıtıdır.

The Duke of Edinburgh's International Award Programı’nın kurucusu Edinburgh Dükü Prens Philip’in program hakkındaki görüşleri:

“Günümüzde, modern ve gelişmiş dünyada yetişen gençlerin karşılaşacakları birçok zorluk var. Çoğu gencin de bireysel gelişim için sağlanan olanaklara ulaşımı sınırlı. Diğer yandan, gençlere karşı sorumluluklarının farkında olan velilerin, öğretmenlerin, gönüllü kurum liderlerinin ve işverenlerin de kendi sorunları var. Bu Program gençler ve onların geleceğiyle ilgili endişe duyanlar için düşünülmüştür.

Ödül’ün amacı; gençlere, yararlı boş zaman aktivitelerini ve gönüllülük bilincini tanıtarak, onların başarıya ulaşma azmini keşfetmelerini sağlamak ve gençlerin gelişimini teşvik eden kişi ve kurumlara kılavuzluk etmektir. Bu programda yer alan herkesin kendi hayatlarına dair bir katma değer ve mutluluk yakalamasını umuyorum. Şundan eminim ki; bu programı uygulayan herkes, başkalarının saklı kalmış yeteneklerini keşfetmek ve azim gerektiren bir işi başarmalarını sağlamak konusunda yaptıkları yardımlardan dolayı ayrı bir mutluluk duyacaklardır.”  

Tüm bu deneyimler, kararlılık ve süreklilikle nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Sonsuz rekabetin olduğu bir çağda, kazanılan bu beceriler, gençleri iş hayatına da hazırlar ve onlara yeni fırsatlar sağlar

Prince Philip, HRH The Duke of Edinburgh
 

Ödül Programının Faydaları ve Etkileri

Ödül Programı kişinin kendi sınırlarını zorlamasını esas alır. Bu programda gençler kendi Ödül Programlarını kendileri yaratır, hedeflerini kendileri belirler, gelişimlerini kendileri kayıt altına alırlar ve yalnızca kendileri ile yarışırlar.
Ödül Programının Gençler için Getirileri

 •  Özgüven
 •  Duygu ve hisleri yönetebilme
 •  Direnç ve azim
 •  İlişkileri yönetebilme ve liderlik becerileri
 •  Yaratıcılık ve esneklik
 •  Planlama ve problem çözebilme becerisi
 •  Toplumsal sorumluluklarının farkında olma
 •  Farklı kültürleri anlama
 •  Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk
 • Etkili iletişim becerisi

 
Katılımcılar ve Yetişkinler Tarafından Hissedilen Etkiler

 • İstihdam edilme ve kazanç sağlama potansiyelinde artış
 • Bedensel sağlık ve zindelikte gelişme
 •  Zihinsel sağlık ve refah düzeyinde gelişme
 •  Hayırseverlik ve toplum için çalışmalarda artış
 •  Çevresel etkilerde gelişme
 •  Sosyal dayanışmada artış
 •  Kırıcı, itici, rencide edici davranışlarda azalma

Bir Bakışta Ödül Programı

 

 

Misyonumuz: Ödül Programı'nın yürütülmesi için gerekli koşulları sağlamak, programı tanıtmak ve programın standartları çerçevesinde nitelikli bir şekilde uygulanmasına rehberlik etmektir.

Vizyonumuz: Ülkemizde yaşayan gençleri Ödül Programı ile buluşturup onların çok yönlü gelişmelerini sağlayarak başarılı ve donanımlı bireyler yetişmesine destek olmaktır.

İlkelerimiz: Ödül Katılımcıları, gelişmek istedikleri alanlara göre kendi hedeflerini belirlerler. Ödül'ün, tüm gençleri kendi gelişim yolculuklarında desteklediği kanıtlanmıştır. Çünkü Ödül Programı;

 • Ulaşılabilirdir – Beceri, cinsiyet, altyapı, sosyal ve ekonomik statüden bağımsız, doğru rehberlik ve aldığı ilhamla yolculuğuna başlamayı seçen her birey tarafından Ödül'e ulaşılabilir.
 • Yarışa dayalı değildir – Ödül Programı'nı yürütmek, başkalarıyla bir yarış değil, kişisel bir meydan okumadır. Her katılımcı, kendi bireysel başlangıç noktalarını, becerilerini ve ilgi alanlarını yansıtan, kişiye özel bir program tasarlamaktadır.
 • Gönüllülük esasına dayalıdır – Gönüllülük esasına dayalıdır: Ödül; okul, üniversite, çalışma zamanı, velayet ve müfredat dışı aktivite kapsamında uygulanabilirken, bireyler, etkinliklerini gerçekleştirmek için boş zamanlarının bir kısmını buna adamalıdırlar.
 • Bireyseldir – Bireyler, kendi kişisel şartlarına, seçimlerine ve yerel koşullara uygun olarak kendi programlarını tasarlamaktadır. Kendilerine en uygun kategoriyle başlarlar ve Ödül'ü (yaş sınırı dâhilinde) istediği sürede tamamlar.
 • Dengelidir – Ödül, kategorilerinde beş farklı mücadele sunarak ve gençleri pek çok etkinliğe katarak, bireysel akıl, beden ve toplumsal ruhu geliştiren dengeli bir çerçeve sunmaktadır.
 • İlham vericidir – Ödül, bireyleri kendi beklentilerinin ötesine geçmeleri için ilham vermektedir. Bir aktiviteye başlamadan önce, kendi mücadele ve hedeflerini belirleyebilecekleriyle ilgili cesaretlendirilmektedirler, bu hedeflere ulaşmak ve ilerleme kaydetmek bireyleri Ödüle ulaştıracaktır.
 • Dayanıklılık gerektirir – Ödül, bireyleri kendi beklentilerinin ötesine geçmeleri için ilham vermektedir. Bir aktiviteye başlamadan önce, kendi mücadele ve hedeflerini belirleyebilecekleriyle ilgili cesaretlendirilmektedirler, bu hedeflere ulaşmak ve ilerleme kaydetmek bireyleri Ödüle ulaştıracaktır.
 • Gelişime dayalıdır – Ödül Programı'na katılım, kişisel ve sosyal gelişimi destekler. Bireyler, değerli deneyimler ve hayat becerileri kazanır, güvenle büyür, çevre ve toplumlarına bilinçli bir şekilde yaklaşan sorumlu genç yetişkinlere dönüşür.
 • Yenilikçidir – Ödül'ün her adımı, katılımcıdan aşamalı olarak daha fazla zaman, sorumluluk ve sadakat beklemektedir.
 • Eğlencelidir – Katılımcılar ve Liderler, Ödül'ü eğlenceli, tatmin edici ve faydalı bulmaları gerekmektedir.

Ödül Kategorileri

https://www.intaward.org.tr/content/img/medal-bronze.jpg

Bronz Kategori

14 yaş ve üstü gençler içindir. Bronz kategoride, katılımcılar; fiziksel gelişim, beceri geliştirme, toplum hizmeti, macera ve keşif yolculuğu bölümlerini tamamlarlar. İlk 3 bölümde,  kendi belirledikleri hedeflerine ulaşmak için  en az 3 ay faaliyette  bulunurlar. Katılımcılar, bu bölümlerin herhangi birindeki faaliyetini en az 6 ay yapar. Bu bölümdeki macera ve keşif yolculuğu 2 gün, 1 gece sürer. Bronz Kategori 6 ayda tamamlanır.     

https://www.intaward.org.tr/content/img/medal-silver.jpg

Gümüş Kategori

Bu kategoriye katılmak için en az 15 yaşında olmanız gerekmektedir. Bu kategorideki bölümler de, beceri geliştirme, fiziksel gelişim, toplum hizmetidir. Macera ve keşif yolculuğu 3 gün, 2 gece sürer. Diğer bölümlerdeki faaliyetler en az 6 ay devam etmelidir. Eğer katılımcı Gümüş kategoriye direkt başladıysa, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve toplum hizmeti bölümlerinden birini, bir 6 ay daha fazla yapacaktır. Sonuç olarak, Bronz Ödül sahipleri için Gümüş Kategoriyi tamamlamak en az 6 ay sürerken, direkt başlayanlar için bu süre 12 aydır.    

https://www.intaward.org.tr/content/img/medal-gold.jpg

Altın Kategori

Altın Kategoriye başlamak için  katılımcıların en az 16 yaşında olması gerekmektedir. Diğer kategorilerden farklı olarak,  Altın’da 5 bölüm hedeflerinin tamamlanması beklenmektedir. Fiziksel gelişim, beceri geliştirme, toplum hizmeti, macera ve keşif yolculuğu ve toplumsal uyum projesi. İlk üç bölüm için faaliyetler 12 ay sürer; eğer katılımcı Gümüş Kategoriyi tamamlamadan Altın’a direkt başlamışsa, ilk üç kategoriden birini 6 ay daha fazla yapmak durumundadır. Macera ve Keşif Yolculuğu 4 gün3 gece olarak planlanmıştır. Bu kategoriye özel olan, Toplumsal Uyum Projesi en az 5 gün4 gece sürmelidir. Bu durumda Altın kategoriyi, Gümüş Ödül sahipleri en az 12 ayda, direkt Altın’a başlayanlar da en az 18 ayda tamamlarlar.        

Nasıl Başlanır?

Zorlukların üstesinden gelmeyi seviyor musunuz? Kendinizle ilgili daha fazla keşif yapmayı ve potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmeyi istiyor musunuz? Ödül Programı'na katılın. Kararlılıkla ve azimle neler yapabildiğinize siz de şahit olun.

Ödül yolculuğuna istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Nerede başlarsanız, deneyimli bir mentor ve sizler gibi gençlerle birlikte olacaksınız. 

Ödül Liderinizle; Program'a katılmak istediğiniz kategoriye karar verdikten sonra, bölümlerde gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri ve hedeflerinizi belirleyeceksiniz.  

Ödül Programı’na katılmanız için 14 – 24 yaş aralığında olmanız yeterlidir. ‘Katılımcı olarak, Ödül Programı’na katılmak istediğinizi belirttiğiniz anda ‘Mentor’ olarak bir Ödül Lideri size destek verir. Ödül Liderleri; Ulusal Ofis ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanmış gönüllü yetişkinlerdir. Her genç Ödül Programı katılımcısı olabilir.

Ödül Programı okulunuzda yürütülüyorsa, Program’a katılmak için lütfen okulunuzdaki Ödül Koordinatörü’yle iletişime geçiniz.