NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Lise Yabanc�� Dil E��itimi Lise Yabancı Dil Eğitimi


 

Lise yabancı diller bölümü öğrencilerimizin, mezuniyetleri sonrasında, okulumuzda edindikleri yabancı dilleri kullanarak, sosyal, akademik ve iş yaşamlarında başarılı olmalarını hedeflemektedir.Yabancı Dil Eğitiminde otorite olan kurumumuz, Cambridge Üniversitesi’nin bir bölümü olan Cambridge Assessment International Education tarafından Cambridge International School (Cambridge Uluslararası Okul) ve Cambridge Sınav Merkezi lisanslarıyla yetkilendirilmiştir..

 

 

“Cambridge Uluslararası Okul” olarak Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) programlarını uygulama yetkisine sahibiz. IGCSE, 14-16 yaş arası öğrenciler için geliştirilmiş uluslararası müfredatları içerir ve uluslararası akademik çevrelerde en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardandır. İngilizce öğretiminde, MEB onaylı olarak, Cambridge English As a Second Language müfredatını kullanmaktayız.Dokuzuncu sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Cambridge IGCSE (International Certificate of Secondary Education) müfredatını takip eder ve istekli olanlar onuncu sınıfın sonunda IGCSE sınavına girerler. Not sistemi 8 puanlık bir skala barındırır: A* - G.IGCSE İngilizce sınav sonucu olarak C notu almak Birleşik Krallıktaki birçok üniversite ve diğer İngilizce konuşulan ülkelerdeki bazı üniversitelerde üniversiteye giriş için şart koşulan İngilizce yeterlilik seviyesine denk gelmektedir.

İngilizce kazanımları

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı B2)

Dinleme : Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilir. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilir.

Okuma : Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir.

Sözlü Anlatım : Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir.

Yazılı Anlatım : İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

* IB sınıflarımızda İngilizce öğretimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı C1 düzeyindedir.

Seçmeli İkinci Yabancı Dil

İlkokul ikinci sınıftan itibaren sevdirmeye, tanıtmaya ve geliştirmeye başladığımız ikinci yabancı dil öğretimimiz lise son sınıfa kadar devam eder.
Öğrencilerimiz Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birisini öğrenerek ikinci bir yabancı dilde de kendilerini ifade edebilir ve iletişim
kurabilirler.
Yabancı diller günü, sunum, konser, proje ve drama gibi etkinliklerle ikinci yabancı dil öğrenimi günlük yaşamla ilişkilendirilir.
Uluslararası ikinci yabancı dil dış sınavlarına giren öğrencilerimiz üstün başarı elde ederler:
Almanca: FIT in Deutch
Fransızca: DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
İspanyolca: DELE (The Diplomas de Español como Lengua Extranjera) metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilir.

İkinci Yabancı Dil ( Almanca - Fransızca - İspanyolca ) Kazanımları

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı A2)

Dinleme : Öğrencilerimiz kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılansözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuma : Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar olmasa da kısa sohbetlere katılabilir.

Sözlü Anlatım : Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım : Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

* 11 ve 12. Sınıf Uluslararası Bakalorya (IBDP) sınıflarımızda Fransızca, ikinci yabancı dil olarak B1 düzeyinde verilmektedir.

Etkinliklerimiz...

Nesibe Aydın Model United Nations (NAMUN) : Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegelerle
belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Etkinlik, konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle
yürütülen toplantıları içerir. 2016 yılında kurulan Nesibe Aydın Model Birleşmiş Milletler Grubu her yıl ele aldığı konular ve davet ettiği konuklarla
yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı öğrenciler, küresel konu ve sorunları İngilizce olarak tartışmakta ve çözüm üretmektedir.

Yurtdışı Eğitim : İstekli öğrencilerimiz Kanada, ABD ve İngiltere’ye öğretmenleri eşliğinde giderler. Yurtdışı eğitimleri akademik ve dil gelişimine
destek olan programlardan seçilir.

Yabancı Dilde Yayın  : Öğrencilerimiz, TEDEd Talk, Soundcloud ve okul radyosunu kullanarak seçtikleri müziklerle güncel konularda
program yayını yaparlar.

Lise Yabancı Dil Eğitimi

Cambridge Okuluyuz!