NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Ortaokul Yabanc�� Dil E��itimi Ortaokul Yabancı Dil Eğitimi

 

Ortaokul Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerimizin, lise yıllarında ihtiyaçlarını karşılayacak üstün akademik yeterlilikte İngilizce ve ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olmalarını hedefler.

 

 

 

 • İleri düzeyde İngilizce eğitimi verdiğimiz okulumuzda, İngilizce derslerinde, Cambridge Assessment International Education English as a Second Language müfredatı uygulanır.
 • İngilizce öğretimi, yabancı uyruklu öğretmenler ve Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • Haftada 12 saat olarak verilen İngilizce derslerimizin dışında, 1 saat Matematik ve 1 saat Fen Bilimleri dersleri ile Laboratuvar çalışmaları da, İngilizce olarak verilmektedir.
 • Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeyleri, Haziran ve Eylül aylarının ilk haftaları yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı-1 ve Seviye Tespit Sınavı-2 sınavlarına göre belirlenir.
 • Düzey olarak desteklenmesi gereken 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine, okullar açılmadan önce, İngilizce takviye dersleri verilir. İngilizce takviye çalışmaları okullar açıldıktan sonra cumartesi günleri de devam eder.
 • 8. sınıfta ayrıca, MEB müfredatındaki Liselere Geçiş Sınavlarına (LGS) yönelik çalışmalar da yapılır.
 • Nesibe Aydın Okulları, Cambridge Üniversitesi, Cambridge International Assessment International Education bölümü tarafından verilen lisansla, MEB onaylı, İngilizce müfredatlarını kullanma ve aşağıdaki sınavları uygulamaya yetkilidir:
  • Primary Checkpoint English as a Second Language (5. sınıfın sonunda)
  • Lower Secondary Checkpoint English as a Second Language (8. sınıfın sonunda)
 • İlkokul 2. sınıftan itibaren başlayan seçmeli ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) eğitimi haftada 2 saat olarak verilmeye devam eder.

İngilizce kazanımları

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı B1)

Dinleme : İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.

Okuma : Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Sözlü Anlatım : Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

Yazılı Anlatım : Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

İlkokul İkinci Yabancı Dil ( Almanca - Fransızca - İspanyolca ) Kazanımları

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı A2)

Dinleme : Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuma : Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar kısa sohbetlere katılabilir.

Sözlü Anlatım : Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım : Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

Yabancı Diller... Keşfedilecek Yeni Dünyaların Pasaportu

Cambridge Okuluyuz!