NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

��lkokul Yabanc�� Dil E��itimi İlkokul Yabancı Dil Eğitimi


 

Okulumuzda, yabancı dili etkin ve yetkin olarak kullanmanın değerli bir yaşam becerisi olduğuna inanılır. Bizim için, birden fazla yabancı dili bilmek entellektüel fkir alışverişinde bulunmak ve iletişim kurmak için önemlidir. İngilizce derslerinde, okulumuza özgü, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu onaylı Cambridge Assessment International Education English As a Second Language Primary programı uygulanır. Öğretim programımız, dilbilgisi, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma dil becerilerinin kazanılmasını hedefler. Cambridge Progress (Gelişim) testleri ile öğrencilerimizin düzeyleri izlenir ve düzey altı veya sınırda olanlar desteklenir. Yabancı Dil öğrenim sürecinde öğrenen sorumluluğu olduğuna inanılır ve öğrencilerimizin öz değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır. 2. sınıftan itibaren seçmeli olarak ikinci bir yabancı dilin (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) öğretimine başlanır ve bu dili de öğrencilerimiz, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

 

 

İlkokul İngilizce kazanımları

Dinleme : Öğrencilerimiz kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

Okuma : Tanıdık isim, kelime ve ifadelerden oluşan cümleleri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Anlık ihtiyaçlar doğrultusunda bildiği konularla ilgili sorular sorup cevaplayabilir.

Sözlü Anlatım : Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve cümleleri kullanabilir.

Yazılı Anlatım : Kendisiyle ve başkaları ile ilgili basit cümleler kurabilir.

İlkokul İkinci Yabancı Dil ( Almanca - Fransızca - İspanyolca ) Kazanımları

Dinleme : Öğrencilerimiz tanıdık sözcükleri ve basit düzeydeki cümle kalıplarını anlayabilir.

Okuma : Yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma  : Bildik konulara ilişkin basit sorular sorabilir ve cevap verebilir. Basit yoldan iletişim kurabilir.

Sözlü Anlatım : Kendisini ve ailesini basit cümleler kullanarak anlatabilir.

Yazılı Anlatım : Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir, verilen anahtar sözcüklerle cümleler yazabilir.

Etkinliklerimiz

Language Street Etkinliği : Öğrencilerimiz bu etkinlikte açılan standlarda müşteri veya mağaza asistanı olarak görev alır ve günlük yaşamda
kullanılan diyaloglar / kalıplar ile alışveriş yapar ve eğlenerek öğrenirler.

Spelling Bee Etkinliği : Öğrencilerimiz kendilerine verilen kelimeleri en doğru ve hızlı şekilde kodlayarak, heyecanlı bir şekilde kelime ve
kodlama pratiği yaparlar.

Pasaport Etkinliği  : Öğrencilerimiz önceden hazırlanan ülke standlarını ziyaret ederler, gitmek istedikleri ülkenin başkenti, ünlü yemekleri ve
yerleri hakkında konuşup sorularına cevap ararlar. Gerekli bilgileri, kendilerine verilen örnek pasaportlara işlettirirler.

 

Cambridge Okuluyuz!