NESİBE AYDIN Ankara – Ümitköy İlkokulu KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Değerli veliler,

Geleceğimizin garantisi, varlığımızı sürdürebilecek, neslimizin devamı çocuklarımız. Hasta olduklarında gecelerce uykusuz kalır, bir yerleri acıdığında bizler de onlarla birlikte acı çekeriz. Yıllarca çocuklarımıza en iyisini vermek için gece gündüz çabalar, onları en iyi şartlarda yetiştirmek, en güzel okullarda okutmak için uğraşırız. Bütün bunlar gösterir ki çocuklarımız bizim  için çok değerlidir.  

Bugünün çocukları yarının gençleri olacaktır. Bir milletin yükselmesi o milletin içindeki genç kuşakların alacakları ruh ve şuur ile görecekleri eğitim ve manevi değerlere bağlıdır. Gençleri iyi yetiştirilmiş milletler her zaman ilerleme yolundadır. Tanınmış bir eğitimci olan Francis W. Parker 'a bir anne sorar:

-Çocuğumun eğitimine ne zaman başlayabilirim?

-Çocuğunuz ne zaman dünyaya gelecek?

- Çocuğum 5 yaşında.

-Aman hanımefendi, burada benimle konuşarak boşa zaman harcamayın. Hemen evinize gidip eğitime başlayın. Çocuğunuzun eğitiminde en iyi 5 yılı kaybettiniz.

Çocuklarımızın eğitimine ne kadar erken başlarsak onların olgunlaşmalarına en doğru şekilde katkı sağlarız. Bu nedenle dört yaştan itibaren yaşamının tümünde vereceği  kararları ve   kendini gerçekleştireceği ortamları belirleyecek    olan kişiliğinin   büyük bir bölümünü ilkokul yıllarında bizimle ve siz değerli anne - babalarıyla oluşturacağı bilincindeyiz.

 Nesibe Aydın Okulları olarak, eğitim sürecinin çocukların yaşamındaki önemi nedeniyle hazırladığımız program ile öğrencilerimiz çok yönlü gelişimlerini sağlanır. Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilmeye çalışılır. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır. Ana sınıfından itibaren uygulanmaya başlanan programın hedefi öğrenci ve öğretmenin etkin bir sorgulama yapabildiği ortamlar oluşturmaktır. Bu ortamlar da öğrencilere uluslararası bir bakış açısı sağlayan  “PYP-İlk Yıllar Programı” ile sağlanmaktadır. Bu program sayesine sınıf ortamında edinilen kazanımlar gündelik hayatta kolaylıkla kullanabilen ve yaşamı kolaylaştıran uygulamalara haline dönüşür. İlkokulun tamamında, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine, o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmeni girer. Sınıf öğretmeni bir sonraki yıl öğrencilerini, bir üst sınıf düzeyinde uzmanlaşmış olan sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, Seçmeli 2. Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş öğretmenleri girer. Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak kütüphanede “okuma etkinliği” gerçekleştirirler. Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları ve yönetim tarafından yapılır. Öğrencilerimiz tüm alanlardaki gelişmeleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. İhtiyaca göre özel çalışma grupları oluşturulur. Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internet sitemizden okulumuz için özel hazırlanan eğitim portalı aracılığıyla velilerimiz tarafından da takip edilebilir.

Okulumuzda İngilizce öğretimi, eğitim programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Anasınıflarımızda İngilizce dersi, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir. İngilizce ders saatlerimiz; ilkokulun tüm sınıflarında haftada 14 saattir. İlkokulumuzda, seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dilin öğretimi (İspanyolca, Almanca veya Fransızca) 2. sınıftan itibaren verilir. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında profesyonelleşmelerini sağlamanın yanında, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar. Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman birer danışman öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenin liderliğinde çalışmalar sürdürülür. Gönüllü velilerimiz de aile katılımı, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler. Öğrencilerimiz, haftada iki gün, ikişer ders saati sürecek olan iki farklı kulüp çalışmasına katılırlar. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, söyleşiler düzenlenir. Düzenli olarak yazar imza günleri yapılır.

Sınıf mevcutlarımız 4 yaş gruplarımızda 16 kişi, üst sınıflarımızda ise 18 - 20 öğrencidir. Sınıflarımız son teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Her sınıfta; akıllı tahta, bilgisayar ve dersliğin özelliğine uygun eğitim materyalleri vardır.  Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda eğitim alırlar. Okulumuzdaki toplam 220 öğrencinin, 35 tanesi lisanslı sporcudur. Spor takımlarının alt yapısı, ilkokul öğrencilerinden oluşturulur. Okulumuzda 1 futbol ve 1 basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, koşu alanı, tırmanma duvarı ve 1 tane satranç odası bulunmaktadır. Okulumuz 80 kişi kapasiteli bir konferans salonuna sahiptir. Okulumuzda gerçekleştirilen tüm konferans, tiyatro, söyleşi etkinlikleri burada gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda 1 drama,  1 dans salonu ve 1 tane görsel sanatlar atölyesi vardır. Okulumuzda 1 Fen ve Teknoloji, 1 Matematik ve 1 bilgisayar laboratuvarı ile bilimin ışığında  çağdaş bir eğitim ortamı ile öğrenciler butik bir İlkokulun samimi ortamında eğitim alırlar.

Eğitim yolumuzun açık, hedefimizin zirve olması dileklerimle.

 

 

Şeniz Ersoy ÇELİK

İlkokul Müdürü