NESİBE AYDIN Ankara - Çankaya İlkokulu KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

��lkokulumuz Hakk��nda Çankaya Okul Müdürümüzden

Değerli Anne ve Babalar,

Özel Nesibe Aydın Çankaya İlkokulu, misyonumuzda ve vizyonumuzda belirtildiği üzere deneyimsel öğrenme yollarını kullanarak ulusal MEB müfredatını, Uluslararası Bakalorya Programı’nın, İlk Yıllar Programı olan IB-PYP ile zenginleştirip bütünleştirerek, araştıran-sorgulayan, yaşayarak ve yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Okulumuzda verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin eleştirel ve soyut düşünmelerini, liderlik ve takım çalışması duygusuna sahip olmalarını, hatalardan yılmamalarını, sosyal becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemekteyiz.

Bizler, her öğrencimizin gelişimsel farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinlikleri onların ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak planlanmaktayız. Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine destek olmaktayız.

Okul sonrası programlarımızla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal alanda pek çok konuda tutum, beceri ve davranış kazanmalarına fırsat tanımaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimizin bireysel veya grup ile dayanışma içinde çevrelerindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilmelerini ve bunların çözümüne katkı sağlayacak özellikte projeler geliştirebilmelerini ve bunları günlük hayatlarında uygulayabilmelerini hedeflemekteyiz.

Nesibe Aydın Çankaya İlkokulu, öğrencilerini; Atatürk devrimlerine bağlı, özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve gelişmiş bir kişiliğe sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, ülkesini seven, özdenetim ve özgüven duygularını kazanmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Nesibe Aydın Çankaya Okul Müdürü