NESİBE AYDIN Ankara - Çankaya İlkokulu KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Rehberlik Anaokulumuzda Öğrenci Takibi

Her sınıf düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanan rehberlik çalışmaları ardışık ve esnek bir planlama ile yürütülür. Nesibe Aydın Anasınıfları ve İlkokul rehberlik kazanımları uluslararası Bakolarya Programı (PYP) ile paralel olarak ilerler.

 • Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere okul işleyişini ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına yönelik oryantasyon çalışmaları İlkokul Rehberlik Birimi Oryantasyon Yönergesine uygun olarak yönetilir.   
 • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları düzenli ve sistemli olarak sınıf içi kanıta dayalı tarama çalışmaları ile takip edilir. Yapılan çalışmalar birim tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen durumlarda ailesine ve öğretmenlerine öneriler eşliğinde geri bildirim verilir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri bireysel olarak takip edilir. Yıl boyunca uygulanan  değerlendirmeler  sonucunda akademik desteğe ihtiyacı tespit edilen öğrenciler takviye çalışmaları için öğretmenlerine yönlendirilir. Ek çalışma yapmaları için desteklenir.
 • Evdeki öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesine ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışma programları ile takip edilir.
 • Öğrencilerin kitap okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmesi desteklenir, desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışmalarla desteklenir, etkinlikler hazırlanır.
 • İlkokul bitiminde 4.sınıf öğrencilerine, ergenlik sürecinde yaşayacakları sosyal, fiziksel ve duygusal değişikliklerle ilgili eğitim semineri verilir.
 • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal istismardan korumaya yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Öğrencilerin tatillerini verimli geçirebilmeleri ve öğrenme kaybı yaşamamaları için rehberlik önerilerini içeren yazılar yayınlanır.
 • Anasınıfından ilkokul 1. sınıfa geçen öğrencilere, hazırbulunuşluklarını tespit etmek amacıyla “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır. Bu testin sonuçları öğretmenleri ve velisi ile paylaşılarak ihtiyacına göre çalışmalar planlanır.
 • Dikkat dağınıklığı, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin gözlendiği öğrenciler için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin takibi aile ve uzmanla iş birliği içinde gerçekleştirilir. Tanı alan öğrencilerle bireysel çalışmalar yürütülür.
 • Öğrencilerin sorumlulukları olan ödevlerinin dışında yaptıkları ek çalışmalar birim tarafından takip edilerek ödüllendirilir.
 • Envanter Çalışmaları
  • Kimdir Bu?
  • Kime Göre Ben Neyim?
  • Problem Tarama Envanteri
  • Cümle Tamamlama Envanteri
  • Sosyometri
  • Öğrenme Stilleri Envanteri

 

 • 4 YAŞ ÇALIŞMALARI:
 • Duyguları Tanıma ve İfade Etme
 • Öfkeyle başa çıkma
 • Günlük Yaşamda Sorumluluklarımız
 • Uygun Dokunma
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • 5 YAŞ ÇALIŞMALARI:
 • Duyguları Tanıma, İfade Etme ve Duygu Yönetimi  
 • Uygun Dokunma
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • Hayır Diyebilme
 • Akran Zorbalığı
 • Etkili İletişim – Çatışma Çözme
 • Nezaket Sözcükleri
 • Empati
 • Günlük Yaşamda Sorumluluklarımız
 • Farklılıklara Saygı