NESİBE AYDIN Ankara - Çankaya İlkokulu KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Rehberlik Anaokulumuzda PDR Çalışmaları

 

 

MİSYONUMUZ

Eğitimin genel amacı, beden ve ruh sağlığı İle topluma etkin biçimde uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.  Çağdaş ve bilimsel eğitimin genel amaçları doğrultusunda Nesibe Aydın İlkokullarında öğrenciler eğitim-öğretim yaşantıları içinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmaları ile desteklenir.

Nesibe Aydın İlkokulu Rehberlik Birimi gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerinin yaşam boyu gelişimlerini desteklemeye yönelik sistemli ve profesyonel yardım hizmetleri sunmayı,  öğrencilerinin bireysel farklılıklarına saygı duyarak onlarla olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanın temel ilkeleri olan gizlilik, süreklilik, bireysel farklılıklara saygı, gönüllük ve eşitlik ilkeleri ilkokullarımızdaki PDR çalışmalarının dayanaklarıdır. Nesibe Aydın İlkokulunun rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alan bir sistemdir. Öğrenciler, kendilerini daha iyi tanımaları, kendine uygun kararlar alabilmeleri, seçimler yapabilmeleri amacıyla birimi kullanmaları için desteklenirler.

Öğrencilere kazandırılacak niteliklerin önemli bir bölümü “Kritik Yıllar” olan okulöncesi ve ilkokul yıllarıdır. Çocukların bu dönemlerinde beceri geliştirebilmeleri için velisi ve öğretmeni ile okul sistemi içindeki tüm paydaşlar bir koordinasyon ve bütünlük içinde “gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile önleyici çalışmalar yürütülür.

Önleyici ve koruyucu yaklaşım gereği öncelikli yürütülen tanıma çalışmalarında gözlem, ölçek, envanter, görüşme yöntemlerinin yanı sıra aile ve öğretmen bildirimleri de önemli yer tutar. Tanıma çalışmaları ile bireysel farklılıklar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu ilkokul PDR çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olarak yürütülür.

HEDEFLERİMİZ

 • Kendini Tanıma Ve Anlama,
 • Okulu, Çevresini Tanıma ve Okula Uyum,
 • Karar Verme Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Meslek Farkındalığı ve Eğitsel Planlama Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Okul Başarısı Becerilerinin Geliştirilmesi

Çocukların eğitim sürecinin niteliğini artıran aile katılımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızın önemli bir kısmını oluşturur.  Aile işbirliği ve ailelere yönelik olarak yapılan çalışmalarla, öğrencilerin kişisel ve eğitsel rehberlik alanlarında gelişimlerinin desteklenir. anasınıfları ve ilkokulun ilk yıllarında önemli bir işleve sahiptir.

Ailelere yönelik ve aile katılımı ile yapılan çalışmalar öğrencilerin anasınıfları ve ilkokul ilk yıllarında büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmalar;

 • Veli oryantasyon çalışmaları,
 • İhmal ve istismardan korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları,
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri,
 • Aile tanıma çalışmaları,
 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır.