NESİBE AYDIN Gaziantep Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984             EN

İlkokulumuz 4 ve 5 yaş anasınıfları ve 1. sınıflarımızda, Orff Schulwerk yaklaşımı ile erken müzik eğitimi verilmektedir. Şarkı söyleme eğitimi, farklı disiplinlerden yararlanılarak (drama, görsel sanatlar vb.), oyun ve hikayeler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ders içeriği, planlar bu yaklaşım üzerinden oluşturulmaktadır.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ise tuşlu çalgılar eğitimi okul çalgısı melodika  ve piyano kulübü ile  müzik eğitimi desteklenir. Nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri  bu kademede başlar ve devam eder.

Okullarımızda Ortaokul 5.sınıftan itibaren müzik derslerinde branşlaşma programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz 5. sınıf müzik dersinde PİYANO, KEMAN, YAN FLÜT, GİTAR, VURMALI ÇALGILAR (BATERİ) ve BANDO (KLARNET, SAKSAFON,TROMPET) enstrümanlarından birisini seçmekte (seçilmekte), ortaokuldan mezun olana kadar derslerini hem temel müzik eğitimi hem de seçtiği enstrüman eşliğinde sürdürmektedir. Branşlaşma programı oluşturulurken amaç, öğrencinin bir enstrümanı kendi sosyal hayatında kullanabilecek kadar çalması, başarı durumuna göre ortak çalışmalara katılarak müzik konusunda genel kültürünü geliştirmesi olarak belirlenmiştir.