NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Anasayfa NESİBE AYDIN OKULLARININ 2019 AYT YORUMLARI

1.Oturum: 15 Haziran 2019 Cumartesi

2. Oturum: 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleşmiştir.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, AYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir.

Ayrıca, AYT’de bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir.

ÖSYM’nin son yıllarda, işlem gücü sorgulamasını MATEMATİK DERSİNDE, günlük hayat olayları ve yorumlamalarını ise FİZİK DERSİNDE ele aldığı gözlenmektedir.

2018 AYT ile kıyaslandığında, 2019 AYT’nin daha zor bir sınav olduğu görülmüş olup, ter döken tüm öğrencilerin yoğun çaba ve emeklerinin boşa çıkmamasını ve geleceklerinin AYDIN olmasını dileriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2019 AYT’de, Matematik Testi, adayları zorlamış, sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için birinci derecede belirleyici olmuştur.

Matematik testinde, müfredat dışı soru olmayıp, ağırlıklı olarak 10, 11 ve 12.Sınıf müfredatından sorular ile temel kazanımlar ölçülmüştür.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, temel matematiksel kavram ve teoremler üzerinde düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

(NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ

2019 AYT genel olarak değerlendirildiğinde biyoloji sorularının da belirleyici olduğu görülmüştür. Nesibe AYDIN uzmanları Fen Bilimleri Testini derslere göre aşağıdaki şekilde yorumlamıştır.

a) AYT-Fizik Soruları:

2019 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Ağırlık Merkezi, Basit Makine, Dinamik, İş-Enerji, Genek Çekim ve Kepler, Atom Modelleri, Kuarklar, Evrenin Oluşumu, Işık Teorileri, Magnetizma vb.) sorgulama yapılamamıştır. Dolayısyla MEB müfredatı tam olarak taranamamıştır.

Tüm sorular müfredat çerçevesine uygun nitelikte olup, soruda verilen fizik bilgilerini güçlü şekilde ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir.

Son yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde zorlukta olan fizik testi kalitesini ve yerleştirme puanındaki ayırıcı özelliğini korumuştur.

(NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

b) AYT-Kimya Soruları:

2019 AYT, analitik düşünme yöntemini ölçen, bilgiye dayalı, MEB kazanımlarıyla örtüşen ve 2018-2019 yılı 11 ve 12.sınıf müfredatlarına uygun bir sınav niteliğindedir.

Sınav orta zorlukta ve seçici sorular içermektedir.

2018 AYT ile kıyaslandığında daha zor bir sınavdır.

(NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

c) AYT-Biyoloji Soruları:

Sınavda çıkan 13 sorudan 5 tanesi 11.sınıf, 8 tanesi 12.sınıf konularını içermektedir.

Soruların yoğun bilgiye dayalı olduğu ve şıklarda çeldiricilerin bulunduğu tespit edilmiş, bu nedenle de 2019 AYT’de Fen Bilimleri’nin belirleyicisi BİYOLOJİ olmuştur.

2019 AYT, konuları tam anlamı ile kavrayan, ezberlemek yerine sindiren ve bol miktarda soru çözen öğrencilerin yapabileceği, bilgi açığı olan öğrencilerin ise oldukça zorlandığı bir sınav olmuştur.

(NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

a) AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları:

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Bir soru hariç farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, konu dağılımı dengeli, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

b) AYT-Tarih Soruları:

Bu yıl AYT Sosyal Bilimler’de yer alan Tarih sorularının zorluk düzeyi beklendiği gibi; kolay,orta ve zor olmak üzere ölçücü ve dengeli bir dağılım göstermiştir.

2019 AYT, özellikle iki sorunun seçici nitelikte olması, farklı dönemleri mukayese etmesi ve benzerlik kurma noktasında 2018 AYT’den ayrılmıştır. Bu nedenle de Sosyal Bilimler Testinde belirleyici bölüm Tarih olmuştur.

(NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

c) AYT-Coğrafya Soruları:

2019 AYT Coğrafya alanındaki soruların alan bilgisi ve genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik, rahat yapılabilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Konu dağılımında 11.sınıf Coğrafya müfredatının ağırlıkta olduğu, 2018 sınavına göre ise bu yıl TYT konularının daha az sorgulandığı görülmüştür.

(NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

d) AYT-Felsefe Grubu Soruları:

2019 AYT Felsefe Grubu derslerine ilişkin soruların dağılımı; 3 felsefe, 3 psikoloji, 3 sosyoloji, 3 adet de mantık şeklinde olmuş ve müfredat dışı sorunun sorulmadığı gözlenmiştir.

Soruları çözebilmek için kavram bilgisi ve bu bilgiyi soru modellemelerinde ayırt edebilme yeteneği kazanmış öğrencilerin daha başarılı olabileceği bir sınav olduğu tespit edilmiştir.

(NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

e) AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır.

2019 AYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, 2018 AYT’ye benzer özelliklerde olduğu görülmüştür. Öğrencileri çok zorlamayan bir sınav olmakla beraber Hinduizm, Mezhepler, İslam ve Sanat sorularının bilgi içerikli sorular olduğu, diğer soruların ise yorum gücü ve muhakeme yeteneğiyle çözülebilir nitelikte olduğu dikkat çekmiştir.

(NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

İlgili Haberler