NESİBE AYDIN Ankara - Gölbaşı Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Anasayfa TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLARIMIZ

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 446 bin 510 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.

Öncelikle bugüne kadar çalışan, emek veren, tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2019 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir.

Ayrıca, 15 Haziran 2019’da uygulanan TYT’nin, bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir.

Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre; 2019 TYT’nin, geçen sene ile benzer zorlukta, Matematik ve Türkçe’nin ise belirleyici olduğu gözlenmiştir. Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Coğrafya ve Din Kültürü’nün belirleyici olduğu, Kimyada bilgi, Fizikte ise sözel soruların ağırlıklı olduğu ve işlem gerektirmeyen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Bu özellikleri nedeniyle 2019 TYT, Türkiye genelinde öğrencileri zorlamış ve sınavı yetiştiremeyen öğrencilerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2019 TYT sınavında Matematik sorularında geçen sene olduğu gibi müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir.

Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır. Kurumumuzun Kamp programındaki sınavlara, özellikle de Prova Sınavına çok benzeyen ama onlara göre daha kolay bir sınav olduğu gözlemlenmiştir. Bu sınavın geçen seneki TYT sınavından daha kolay olduğu da tespit edilmiştir.

Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Matematik Zümresi olarak öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından “ x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun HATALI olduğu kanaatine varılmıştır.

Genç arkadaşlarımız, sınav sonucunuz ne olursa olsun hayat başarısının tek bir sınavla ölçülemeyeceğini unutmamalısınız. Yarın gireceğiniz AYT sınavında çıtayı daha da yukarıya çekeceğinize inanıyor ve hepinize başarılar diliyoruz.

(NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

FİZİK BÖLÜMÜ

2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti…) soru yer alamamıştır.

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

(NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

KİMYA BÖLÜMÜ

Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür.

2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB 'nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir.

(NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları BİYOLOJİYE geçememişlerdir.

Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur.

9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

(NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

TARİH BÖLÜMÜ

Bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir.

TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür.

(NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görülmüştür.

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır.

Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir.

(NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

FELSEFE BÖLÜMÜ

ÖSYM tarafından günümüze kadar yapılan üniversiteye giriş sınavlarında, felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir.

2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.

(NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM ‘‘YENİ SORU’’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir.

Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir.

(NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Sevgili öğrenciler, TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrenci için sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmayacağı gibi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.

Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.

Sevgilerimizle...

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

15 Haziran 2019 Cumartesi

İlgili Haberler