Müze Eğitimi 1-B

Müze eğitimi kapsamında bugün 1-B sınıfı öğrencileri drama ve sınıf öğretmenleri ile birlikte MTA Tabiat Tarihi Müzesine gitti. Orada gezerken gördükleri yerbilimlerinin tüm evrelerine ait her türdeki materyali inceleyip, bazı hayvanların hareketlerini canlandırıp resimlerini çizdiler. Dönemde bir kez yapılacak olan bu eğitimin ilkini tamamlayan 1-B sınıfı okula döndüğünde hem keyifli hem de çok değişik bilgilere sahip olmuştu. 06 Aralık ‘ta da 1-C sınıflarımız bu deneyimi yaşayacaklardır.

Yazdıre-Posta