afis ankara.fw

Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin her kademe için ulaşması hedeflenen akademik becerilerin yanı sıra, çok yönlü ve topluma uyumlu bireyler olmalarını önemsiyoruz. Okulumuz birçok ilgi alanına yönelik olarak kulüp seçimi ile ilgili çok sayıda alternatifi öğrencilerimize sunmaktadır.

  Kulüp saatleri, okulumuzun başlıca hedeflerinden olan öğrencinin sosyal, duygusal, psikomotor ve dil gelişim becerilerine katkı sağlar. Tüm    gelişim alanları birbiri ile ayrılmaz bir bütündür. Araştırmalar, bireylerin sosyal, duygusal, psikomotor açıdan bir bütün olarak geliştirilmesi    gerektiğini göstermektedir. Kulüp etkinlikleri, akademik çalışmaların yapıldığı bir günde öğrenci için dinlendirici ve eğitici bir saattir. Kulüp    etkinliklerinin ilgi ve yetenekler doğrultusunda seçilmesi başarıyı getirerek öğrenciye keyif verecektir. Bu yatkınlık alanının getireceği başarı,  özgüveninin de gelişmesini sağlayacaktır.

  Öğrenciler aynı zamanda kulüp saatlerinde diğer sınıflardaki akranlarıyla da bir araya gelerek sosyalleşme sürecini zenginleştirmektedir.  Aynı  ilgi alanına sahip arkadaşlarıyla ortak paylaşımlar öğrenci için dinlendirici ve keyif vericidir. Aynı zamanda okula aidiyeti arttırır,  öğrencinin  yaratıcılığını geliştirir ve ortaklaşa bir şey üretme çizgisine ulaşmasını sağlar. Öğrenci, neyi sevdiği ve neye ilgi duyduğunu  keşfederek  üretmenin hazzına ve motivasyonuna ulaşır.

 Kulüp etkinliklerinde her ders saatinin bir öncekinin üzerine devam etmesi sonucu bir ürün ya da performans ortaya çıkar. İlgi ve yetenekleri  doğrultusunda öğrencinin kararları göz önüne alınarak yapılan kulüp seçimi dikkatle yapılmalı ve kulübe devamlılık sağlanmalıdır.

 Okul bünyesinde aktif olan öğrenci kulüplerimize aşağıda ki broşürden ulaşabilirsiniz;

 

 

Yazdıre-Posta