afis ankara.fw

Okul Reviri

 MG_9767Nesibe Aydın Okulları’nda; biri lise, diğeri anaokulu-ilkokul-ortaokul bölümlerimize hizmet veren iki tane revir bulunmaktadır.

Bu revirlerde bir pratisyen hekim ve iki hemşire görev yapmaktadır. Revirlerden hem okul çalışanları hem de öğrenciler yararlanmaktadır. Okula ait bir tane de donanımlı hasta nakil ambulansı bulunmaktadır.

Okulda rahatsızlanan veya herhangi bir travma geçiren öğrenci, müdür yardımcılarından aldığı revir sevk kağıdı ile revire gelir. Revirde ilk muayenesi yapılan öğrenciye gerekli tıbbı tedavi verilir. Gerekli durumlarda öğrencinin ailesi ile iletişime geçilerek hastaneye sevki sağlanır.

Revirde acil durumlarda bulunması gereken temel ilaçlar, airway, oksijen tüpleri, entübasyon seti, tekerlekli sandalye, sedye, atel gibi malzemeler hazır olarak bulunmaktadır. Kronik hastalığı (diyabet, astım, alerji, epilepsi..vb) olan öğrenciler özel gözetim altında tutulup acil durumlarda gerekli müdahale yapılarak genel sağlık taramaları ve koruyucu hekimlik görevleri yerine getirilir.

UZMAN DR. FİLİZ BİLGİÇ

Yazdıre-Posta