Nesibe Aydın Anaokulları 2. Bilim Şenliğini 5 Yaş Öğrencilerinin Katılımı İle Gerçekleştirdi

  Nesibe Aydın Anaokulları, 2. Bilim Şenliği’ni öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi. Okul öncesi dönemde bilimin yeri çok önemli çünkü bu dönemde çocukların bitmek bilmeyen soruları ve merakları doğru şekilde yönlendirilmelidir. Bilim, onların bu merak ve sorularını cevaplayacak, ileriki düşünme becerilerini destekleyecek en güzel disiplindir. Bu algı ile yola çıkarak neden sonuç ilişkisi kurma, kritik düşünme, eleştirel düşünme, muhakeme becerisi, sorgulama, bilimsel okuryazarlık, öğrendiklerini yeni durumlara aktarma gibi pek çok beceri bilim çalışmaları kapsamında okul öncesi dönemde kazandırılmaktadır.

  Nesibe Aydın Anaokulları’nda yıl içinde çocuklarımızın bu becerilerini ortaya çıkarmak için okul etkinliklerimizde bilimi destekleyen birçok uygulama yapılmaktadır. Yapılan bu uygulamalar özellikle çocukların kendi muhakeme becerilerini ortaya koyacak şekilde planlanmaktadır. Nesibe Aydın Anaokulları Bilim Şenliği’nde öğrenciler yıl içinde bilim ile ilgili yaptıkları çalışmalardan örnekler sundu. Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu deney istasyonları arasında hareket, farklı sıvıların karışımı, sesin titreşimi, manyetizma ve hava basıncı gözlemi yer almıştır. Bu istasyon alanlarında öğrenciler neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerini aileleriyle paylaşma fırsatı bulmuştur. Öğrencilerimiz kendi istasyonlarında sorumlu oldukları alanlarda deneylerini uyguladıktan sonra diğer istasyonlardaki arkadaşlarının deney süreçlerini gözlemleme ve sorgulama fırsatı bulmuştur. Bu çalışmada özverili katkılarından dolayı Nesibe Aydın Anaokulları 5 yaş öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

 

Yazdıre-Posta

Anaokullarımızdan Haberler

Yarı Yıl Tatili Yol Haritamız

Öğrenciler yoğun bir çalışma temposu sonrası kısa bir molayı hak ettiler. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin…